Ромны. Romny. Ромни. інфо

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Ромни.інфо Тандем пресс Оксана Приходько: “Краще попередити, аніж карати”
Оксана Приходько: “Краще попередити, аніж карати”
Тандем-пресс
Понеділок, 24 червня 2013, 21:36      Ромни, Сумська область
Профілактика злочинів - завдання всього суспільства і всіх органів держави, яке вирішується різноманітними політичними, економічними, правовими та іншими методами, спеціально спрямованими на усунення причин злочинів і умов, що сприяють їх вчиненню. Загальновідомо, що головним напрямом діяльності у боротьбі з правопорушеннями є їх попередження, відповідним чином організована профілактична робота.

Нещодавно, на зустрічі з місцевими ЗМІ інспектором Роменської кримінально-виконавчої інспекції, капітаном служби  Приходько Оксаною Михайлівною особлива увага приділялась профілактиці злочинності неповнолітніх, обговорювались питання щодо організації проведення заходів щодо запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, жорстокого поводження та насильства над дітьми, профілактики правопорушень в дитячому середовищі, пропаганди здорового способу життя та правової освіти на 2013 рік, тощо.

Тож, як зазначила Оксана Михайлівна на кримінально-виконавчу інспекцію покладається здійснення контролю за виконанням покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, серед яких значна частина неповнолітніх.

Проблемі девіантної поведінки підлітків, що сприяє насильницьким злочинам, зловживанню алкоголю та наркотиків, антисуспільній поведінці в умовах нашого суспільства приділяється значна увага. Пояснюючи ці аспекти  поведінки неповнолітні, як правило  виділяють соціально-психологічні, фізіологічні та поведінкові  чинники.

Злочини, що вчиняють неповнолітні, за своїм змістом майже нічим не відрізняються від тих злочинів, що їх вчиняють дорослі. До їх скоєння можуть призводити засвоєні в дитинстві під впливом батьків або однолітків хибні, ірраціональні уявлення, що суперечать реальності, нормам права і моралі, проте поширені в певних групах.

Деякі підлітки звертаються до протиправних, перш за все, насильницьких,  дій, тому що просто не вміють позитивно і впевнено вирішувати ряд ситуацій у взаєминах з іншими людьми.

Умови відбування покарання, також значною мірою впливають на психіку  та поведінку неповнолітнього. Середовище, в якому перебуває засуджений є таким, що несе в собі негативну енергетику і  пов'язано це з тим, що людина  знаходиться в постійній психологічній напрузі. Засуджений підпадає  під вплив подразників протягом всього терміну  відбування кримінального покарання, але їхня сила та інтенсивність можуть мати різну величину, що і визначає наслідки такої психологічної  навали  на нервову систему людини.  Неповнолітні засуджені, на відміну  від інших, найбільше  переживають  стосовно захищеності своєї особистості від сторонніх посягань, які спроможні негативно позначитися на їх індівідуальному статусі в групі, що автоматично принизить почуття їх людської гідності та самоповаги.

Соціально-економічна нестабільність в країні, високий рівень безробіття та матеріальні труднощі, помилки та недоліки  сімейного та шкільного виховання, внутрішні  та зовнішні протиріччя  між самооцінкою, та оцінкою інших, між своїми можливостями та рівнем запиту, між вимогами оточуючого середовища власною поведінкою, між потребам  та можливостями їх задоволення, поширення серед неповнолітніх злодійської „субкультури”, вплив негативного середовища, фактичне наслідування чужих дій, вчинків поведінки - це основні чинники, які зумовлюють відхилення неповнолітніх від норм поведінки та сприяють скоєння злочинів.

Для покращення самопочуття неповнолітніх та впливу на їх уявлення і поведінку доцільно застосовувати групові методи роботи: групи зустрічей, взаємодопомоги, соціальної дії, залучення неповнолітніх до реальних груп його однолітків, що займаються соціально корисною діяльністю

Головна мета ресоціалізації дітей, засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі  – збереження їхнього здоров'я, гідності, формування у них почуття відповідальності та  навичок, які сприятимуть поверненню їх у суспільство, допоможуть їм  дотримуватися  закону і власними силами  задовольнити свої життєві  потреби після звільнення. Реалізація цієї мети передбачає взаємодію фахівців Роменського районного підрозділу кримінально-виконавчої інспекції, кримінальної міліції у справах дітей, Роменських міського та районного центрів соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, Роменських міської та районної служб у справах дітей та громадських організацій.

Протягом поточного року Роменським районним підрозділом КВІ спільно з  Роменськими міським та районним центрами соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді з особами, які перебувають на обліку  у підрозділі, було проведено  комплексні семінари, “круглі столи”, зустрічі, відеолекторії.

Наприкінці зустрічі Приходько Оксана підкреслила, що краще всі зусилля підрозділу вкласти у профілактику злочинності серед неповнолітніх, аніж у покарання.

 

Анна Марченко

 

Погода. Ромни

Календар

Випадкове фото

19
19