Ромны. Romny. Ромни. інфо

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Ромни.інфо Вісті Роменщини Послідовно й ефективно
Послідовно й ефективно
Вісті Роменщини
Середа, 01 квітня 2009, 20:47      Ромни, Сумська область
Із звіту міського голови П.І. ПОМАРАНА
про соціально-економічний розвиток Ромен у 2008 році

 

Як міський голова я протягом 2008 року прагнув організувати роботу так, щоб виконавчі органи міської ради якомога повніше та ефективніше виконували покладені на них обов’язки, діяли послідовно й зосереджено.

 

Минулий рік був роком кропіткої праці й активного прогресу. Послідовність, виваженість та велике бажання зробити наше місто економічно розвиненим сприяли розробці основних документів, спрямованих на розвиток громади: стратегічного плану сталого розвитку і середньострокової програми соціально-економічного розвитку.

 

Протягом трьох останніх років спостерігався стійкий приріст обсягів промислового виробництва. Відносини з промисловими підприємствами різних форм господарювання формувалися як політика прямого невтручання в господарську діяльність, будували їх у межах чинного законодавства. Основну частку в структурі виробленої продукції займає продукція легкої та харчової промисловості. У 2008 році вироблено промислової продукції на суму близько 260 млн. грн. З темпом зростання більше ніж на 10% спрацювали: ВАТ „Роменський завод „Тракторозапчастина”, „Геотехніка”, ТОВ „Таланпром”, „Фірма „ГТФ ЛТД”, ДП ДАК „Хліб України” „Роменський КХП”. ТОВ „Кондор” і „Техно-Маш-Сервіс” – більше ніж на 100%.

 

Тенденція перекриття експортом імпорту зберігається вже протягом декількох років (коефіцієнт покриття 2,5). Все це свідчить про невпинну роботу промислових підприємств, які з кожним роком намагаються знайти нові ринки збуту продукції та розширити виробництво.

 

Мале підприємництво життєво пов’язане з умовами, що створені для його розвитку, на місцевому рівні й водночас відіграє істотну роль у поліпшенні соці­ально-економічного стану Ромен. Зокрема, у створенні робочих місць (зайнято в малому та середньому бізнесі 3669 осіб), сплаті податків, значна частина яких залишається в міському бюджеті (близько 30%), створенні конкурентного середовища (177 видів господарської діяльності).

 

Робота міської влади в напрямку підтримки і розвитку підприємництва є суттєвою та втілюється через: удосконалення роботи єдиного дозвільного офісу, прозорі процедури прийняття регуляторних актів, співпрацю з бізнес-центром, підготовку до участі у виставкових заходах, діяльність координаційної  ради, розробку програм розвитку підприємництва та їх фінансування (2008 рік – 27 тис. грн.), створення бази даних вільних приміщень, проведення тренінгів, семінарів, "круглих столів" із нагальних питань.

 

Незважаючи на складний у фінансовому забезпеченні рік, у Ромнах вдалося зберегти тенденцію збільшення кількості зайнятих у малому та середньому бізнесі (на 117 осіб) та збільшення надхо­джень до міського бюджету (на 1,9%).

 

Найбільш поширеним видом діяльності у сфері малого бізнесу залишається торгівля. З кожним роком мережа закладів торгівлі зростає (у 2008 році відкрито 22). У місті діють два ринки. На одному з них торік продовжились роботи по облаштуванню території та покращенню умов торгівлі. І сьогодні ми можемо бачити сучасний, оновлений ринок. Проте, незважаючи на безумовні переваги розвитку сфери торгівлі, істотною проблемою залишається існування не­санк­ціонованих місць торгівлі. Спільними зусиллями, я думаю, нам вдасться її вирішити.

 

Враховуючи обмеженість внутрішніх інвестиційних ресурсів, міська рада та виконавчий комітет одним із важливих напрямків своєї роботи вважають покращення інвестиційного клімату та залучення зовнішніх інвестицій. Минулого року ми значно активізували роботу в цьому напрямку через співпрацю з Асоціацією міст України, проект ТАСІS „Сталий місцевий розвиток”.

 

Для поширення інформації про інвестиційну привабливість міста розроблено та випущено буклет „Ромни інвестиційні”, створено офіційний сайт, взяли участь у ІV Міжнародному інвестиційному форумі „Інвестиції. Партнерство. Розвиток”.

 

Відсутність вільних земельних ділянок для промислового призначення створює істотні проблеми щодо залучення інвестицій для економічного розвитку Ромен. Робота по визначенню меж міста та затвердженню генерального плану продовжується.

 

Земельні питання ніколи не залишаються поза нашою увагою. Адже кошти від сплати податку на землю, плати за оренду та викуп є значним внеском до міського бю­джету. Передано у власність шляхом викупу 15 земельних ділянок. 1344 громадяни отримали державні акти на право власності на землю.

 

Однією з найважливіших і водночас найбільш складних ланок міської інфраструктури є і буде житлово-комунальне господарство. Ми маємо у цій сфері проблеми. Насамперед, відсутність цілісної послідовної державної політики з реформування та розвитку житлово-комунального господарства, що позначається не тільки на недофінансуванні галузі, а й відсутності чіткої законодавчої бази для ресурсозбереження, стимулювання населення до відповідального ставлення і розвитку, збереження та покращення комунальної інфраструктури.

 

З міського бюджету в минулому році проведено фінансування капітальних вкладень на суму 1288 тис. грн.: будівництво бетонного покриття на Базарному спуску, станції знезалізнення на Процівському водозаборі, реконструкція котельні та тепломережі на вул. Київській, проектування та реконструкція міського стадіону, вуличного освітлення та освітлення парку культури і відпочинку, будівництво водопроводу в мікрорайоні Каховка, реконструкція каналізації до будинку на вул. Маяковського,18 – 45,4 тис. грн., облаштування та реконструкція житлового фонду (дахи будинків на вул. Гетьмана Мазепи, 51, Коржівській, 113 та 94, Київській, 86, Руденка, 8а, б-рі Шевченка, 21), оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків приладами теплової енергії, проектування та реконструкція 2-ї нитки напірного колектора на вул. Дудіна, реконструкція приміщення ГУМГ для розміщення системи ГІС за проектом ТАСІS.

 

Постійно тривають пошуки додаткових можливостей розвитку та  вдосконалення сфери ЖКГ: отримання міжнародної технічної допомоги від проекту ТАСІS у вигляді спецтехніки та обладнання, підписання меморандуму про взаєморозуміння при проведенні заходів з енергозбереження у багатоквартирних будинках за кредитами європейських банків, проведення заходів з енергозбереження та енергоефективності (економія газу – 55,1 тис. куб. м, економія електроенергії – 115 тис.квт), підвищення мотивації до створення ОСББ (діє 19 об’єднань). Сума залучених коштів для розвитку житлово-комунального господарства склала 3806,9 тис. грн.

 

Окремо слід зупинитися на актуальному сьогодні питанні енергозбереження. На модернізацію енергоспоживання використано понад 1 млн. грн.

 

У минулому році продовжила розвиватися будівельна галузь: як індивідуальне будівництво (введено в експлуатацію 12,6 тис. кв. м), так і спорудження багатоквартирних будинків (введено в екс­плуатацію 70-квартирний будинок).

 

Планові показники бюджету виконані в повному обсязі (105,5%). Бюджетні установи міста завершили рік без кредиторської заборгованості за всіма статтями економічної класифікації.

 

Найбільшу питому вагу в частині власних надходжень займають: податок з фізичних осіб – 74,9%, єдиний податок – 8,5%, плата за землю – 6,6%.

 

Найвагоміші платники податків до міського бюджету: ТОВ „Роменський завод продтоварів”, Роменська дистанція колії, локомотивне депо Ромни, спеціальний аварійно-рятувальний загін МНС.

 

Видатки з міського бюджету розподіляються таким чином: освіта – 30,8%, охорона здоров’я – 27,3%, соціальний захист – 20,4%, органи місцевого самоврядування – 5,1%, житлово-комунальне господарство – 2,8%, культура – 2,6%, фізкультура і спорт – 0,8%, інші – 10,2%.

 

Заробітна плата порівняно з 2007 роком зросла на 33,3%. Профінансовано пільг, субсидій, допомог, компенсацій на 18,1 млн. грн. Кількість малозабезпечених сімей зменшилась з 292 до 211.

 

Ефективна реалізація гуманітарної політики завжди безпосередньо пов’язана з можливостями бюджету. Зокрема, в освіті, охороні здоров’я, культурі, фізичній культурі та спорті реалізували значну частину запланованих заходів по галузевих цільових програмах.

 

Ми працюємо над забезпеченням гідних умов навчання та відпочинку дітей і молоді. Значна увага приділена зміцненню матеріально-технічної бази закладів освіти: обладнано внутрішні санвузли в школах №№ 6, 7, проведено капітальний ремонт вестибюлю школи № 10,  реконструкцію котельні ДС № 6, виконано капітальний ремонт залів ДЮСШ, оздоровчого табору „Вогник”, введено в дію сучасні спортивні майданчики в школі № 7 та ВПУ. Всі середні школи мають комп’ютерні класи та під’єднані до мережі Інтернет.

 

Головною проблемою системи освіти Ромен залишається нераціональне використання коштів. Вирішити її можливо шляхом оптимізації мережі шкіл та збільшення наповнюваності класів.

 

Діяльність медичної галузі у  2008 році була спрямована на удосконалення лікувально-діаг­нос­тичного процесу, поліпшення матеріально-технічної бази лікувальних закладів. Видатки на одного жителя по галузі „Охорона здоров’я” збільшилися порівняно з 2007 роком на 67,4 грн. Розпочато реконструкцію реанімаційного відділення, проведено ремонт дитячого, патологоанато­мічного відділень, завершується реконструкція земського корпусу ЦРЛ.

 

Рівень розвитку культури ви­значає рівень духовності громади. Минулий рік характерний  для міста такими подіями: проведення міжнародного пленеру художників, видання Книги пам’яті, встановлення пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 рр., святкування 90-ї річниці з дня відкриття пам’ятника Т.Г. Шевченку, започатковано регіональні молодіжні фестивалі „Рок-рест” та „Зимовий шторм”.

 

Запроваджено нові підходи до розвитку культури (благодійні концерти, ток-шоу, діяльність нового колективу „Жива вода”).

 

Вагомий вклад у виховання молоді, розвиток духовної культури вносять як міська бібліотечна система, так і дитяча музична школа.

 

На сьогодні нагальним завданням є пошук нових підходів у розбудові туристичної галузі. Представники міста брали участь у  форумі „Сталий туристичний розвиток в Україні”, регіональній виставці-ярмарку „Сумщина – подорожі та відпочинок”.

 

Реалізовано проекти, спрямовані на навчання лідерів молодіжного руху, популяризацію здорового способу життя, заходи культурологічного та оздоровчого характеру, проведено конкурси КВК, фестиваль „Студентська весна”. На реалізацію заходів у сфері роботи з дітьми, молоддю, жінками, сім’ями виділено 26,8 тис. грн., що на 41% більше, ніж у 2007 році.

 

Пріоритетними видами спорту є легка атлетика, футбол, боротьба дзюдо. З метою забезпечення їх розвитку створено від­повідні умови для здійснення навчально-тренувального процесу та участі в обласних і всеукраїнських змаганнях. Для підтримки здорового способу життя проводилися акції: „Тато, мама і я – спортивна сім’я”, легкоатлетичні пробіги, масові змагання, спартакіади.

 

У минулому році ми мали змогу зміцнити матеріально-технічну базу спортивної галузі: відремонтовано гімнастичний, борцівський зали, розпочато реконструкцію стадіону.

 

Кожне звернення, яке надходить до нас, підлягає детальному вивченню, опрацюванню та наданню вчасної відповіді. У 2008 році розглянуто 1332 звернення громадян. Зміст проблем, які хвилюють, зачіпає усі сторони життя. На особистий прийом міського голови звернулися 167 громадян.

 

Спілкування в режимі відкритого діалогу – обов’язкова умова діяльності місцевого самоврядування – влади, яку ви обрали для вирішення найбільш актуальних питань життєдіяльності міста.

 

Для визначення пріоритетних проблем і завдань велике значення надається співпраці з громадським активом міста. Така взаємодія відбувається у різних формах: активна співпраця з квартальними комітетами, дієздатні громадська, жіноча рада, дитяча дорадча рада, дорадча рада „Взаємодія”, зв’язок з громадськими організаціями та об’єднаннями громадян.

 

На жаль, за 17 років сучасної історії місцевого самоврядування громади міст та селищ не отримали від держави належної свободи дій та більшої самостійності. Але, виконуючи і делеговані, і власні повноваження, місто Ромни впевнено йде шляхом громадянського порозуміння. І головна заслуга у цьому всіх вас, шановні роменці.

 

Кожен з нас хоче бачити Ромен економічно міцним та процвітаючим, а його громадян – щасливими й забезпеченими. І лише шляхом об’єднання під ідеєю розвитку міста як цілісного комплексу ми зможемо відстояти своє право на майбутнє і змінити на краще наше сьогодення. Вірю, що саме так і станеться!

 
Вісті Роменщини
Тандем прес

Погода. Ромни

Календар

Випадкове фото

Урочистий мітинг
Урочистий мітинг