Ромны. Romny. Ромни. інфо

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Ромни.інфо Вісті Роменщини «Смарагдова мережа»
«Смарагдова мережа»
Вісті Роменщини
Середа, 15 лютого 2012, 21:39      Ромни, Сумська область

В Україні завершився проект “Смарагдова мережа” за програмою Європейської комісії і Ради Європи ЄС “Natura-2000”. Однак співпраця Євросоюзу з Україною в екологічному напрямку й справі охорони природного середовища продовжиться.

Узгоджуються відпо­відні плани роботи. Збереження довкілля, охорона флори та фауни повинні стати ще одним спільним об’єднавчим фактором, що допоможе здолати негативні наслідки будь-якої кризи й вийти з неї сильнішими. 28 країн Європейської спіль­ноти вже давно впрова­джують спільну програму розвитку природно-заповідних територій. Європейська комісія також ефективно реалізує положення Конвенції про біоло­гіч­не різноманіття в країнах східного регіону.

В Україні планувалися дослідження, ідентифікація, занесення до електронного реє­стру європейських червонокнижних видів на 146 об’єктах. Завдання перевиконали. Протягом 2009-2011 років дослідили 151 об’єкт.

Сьогодні найефективнішим способом збереження видів та екосистем залишаються створення нових природоохоронних територій, розширення площі природно-заповідних об’єктів через запровадження спеціальних об’єктів “Смарагдової мережі” – системи природоохоронних територій, що забезпечує збереження біологічного різноманіття на основі екологічних принципів, передбачаючи незначну експлуатацію природних ресурсів. Сумщина в цих планах – не виняток. До об’єктів мережі внесено національний природний парк “Деснянсько-Старогутський” (Середино-Будський р-н), природний заповідник “Михайлівська цілина” (Лебединський), проектовані НПП “Середньосеймський” (Путивльський, Конотопський, Буринський, Білопільський), “Верхньосульський” (Роменський, Недригайлівський, Буринський, Білопільський, Сумський), заказники “Верхньоесманський”, “Шалигінський” (Глухівський), “Богданівський” (Шосткинський), “Молчанський”, “Монастирський ліс” (Путивльський). Складено звіт для створення заповідного об’єкта “Юр’ївський” у Путивльському районі. Сьогодні в Україні досліджують ще чотири подібні території.

Покращення екологічної ситуації завдяки співпраці України з Європейською комісією ЄС хоча й повільно, та все ж відбувається. Так, тільки в Роменському районі протягом дії програми ЄС “Natura-2000” у рамках проекту “Смарагдова мережа” обґрунтовано необхідність створення національного природного парку “Верхньосульський”, що об’єд­нає 12 розрізнених заказників загальнодержавного та місцевого значення вздовж Сули. Завдяки розширенню мережі об’єктів природно-заповідного фонду зросла з 2 до 15 чисельність пар журавля сірого, внесеного до всіх категорій міжнародних червоних списків. Те ж саме можна сказати про видру європейську. У басейні р. Сула розселилися бабаки та бобри.

Школярі також можуть внес­ти вклад у розбудову Європейської екологічної мережі. Наприклад, члени регіональної дослідницько-пошукової групи “Ромни-Космопошук-Екологія”, що діє в ЗОШ № 5, провели значну роботу з реалізації проекту “Смарагдова мережа”. Ініціювали створення в межах проектованого національного природного парку заповідного об’єкта (одного із 150 в Україні), надали матеріали своїх досліджень для наукового обґрунтування. На цій території ідентифікували види птахів, внесених у Додатки Бернської конвенції. Фотоматеріали передали до Бернського комітету (Швейцарія). Під час спостережень юні екологи також виявили 92 види флори та фауни, які знаходяться під охороною Бернської конвенції (Додатки І, ІІ, ІІІ). Також встановлено ареали (території поширення) 10 видів рослин і 22 – тварин, занесених до Червоної книги України. Встановили й кількість раритетних рослинних угруповань – 4 (Зелена книга України).

Зібрана інформація стала базовою для підготовки клопотання щодо створення заказників місцевого значення: ланд­шафтного “Овлашівський”, ботанічного “Косарівщин­ський”. У планах – проектування заказників місцевого значення: ботанічних “Анастасівський”, “Галенківський”, ландшафтного “Три дуби”. Учні також продовжують активну ді­яль­ність у місцевому проекті “Зберегти Лозівку”, що влився в екологічний рух зі збереження малих річок.

Благополуччя суспільства й окремої людини прямо залежить від різноманіття екологіч­них систем. Їх стабільність, стійкість, біологічний прогрес визначаються видовою різноманітністю. Тобто, чим більше видів флори та фауни поширені на певній ділянці території, тим більше виникає зв’язків і взаємодій між різними організ­мами та складовими елементами неживої природи.

Становище людини в сус­пільстві, її майбутнє залежать від різноманіття її напрямків діяльності, інтересів, широти мислення, глибини і обсягу світогляду. Криза духовності, моралі, економічна, екологічна починається з руйнування безлічі природних зв’язків завдяки часто нерозумній діяльності людства.

Людина сама обирає свій шлях. Та кожен зобов’язаний підтримувати існування й розвиток цивілізації. Все в наших руках!

Володимир ЛИТОВКА.

 
Вісті Роменщини
Тандем прес

Погода. Ромни

Календар

Випадкове фото

41
41