Ромны. Romny. Ромни. інфо

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Ромни.інфо Вісті Роменщини Пріоритети, прогнози, завдання
Пріоритети, прогнози, завдання
Вісті Роменщини
Середа, 11 січня 2012, 21:43      Ромни, Сумська область

Витяги з Програми економічного і соціального розвитку м. Ромни на 2012 рік

В основу програми покладені ключові положення передвиборної програми Президента України В.Ф. Януковича „Україна – для людей”, програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року „Нова Сумщина – 2015”.

Одним із головних пріоритетів діяльності у сфері податково-бюджетної політики є забезпечення сво­є­часних та в повному обсязі надходжень до державного і місцевого бюджетів податків, зборів, інших доходів відповідно до законодавства. Для реалізації цього визначені наступні завдання:

виконання розрахункових показників та виявлення резервів за рахунок виконання податкових розрахункових показників, використання наявних резервів збільшення власних і закріплених доходів міського бюджету, проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів;

посилення контролю за додержанням податкового законодавства, в т. ч. недопущення порушень вимог законодавства при нарахуванні та виплаті заробітної плати, удосконалення форм масово-роз’яс­нювальної роботи щодо порядку адміністрування податків, змін у податковому законодавстві та по­стій­не інформування громадськості про стан виконання і заходи, що вживаються Роменською МДПІ для виконання бюджетних призначень.

Основною проблемою, що стримує залучення коштів у економіку, залишається недостатній рівень інвестиційної привабливості міста. Для забезпечення у 2012 році сприятливих умов для збільшення інвестицій заплановані: інвентаризація земель державної та комунальної власності, надання дозвільних документів за принципом „єдиного інвестиційного вікна”, підготовка 2-х інвестиційних проектів на 2013 рік, оновлення бази вільних земельних ділянок, виробничих приміщень для реалізації інвестиційних проектів. Одним з актуальних завдань є і залишається участь міста в міжнародному співробіт­ництві з метою підвищення конкурентоспроможності економіки та реалізації суспільно важливих проектів з розвитку громади.

Для збереження позитивної динаміки розвитку споживчого ринку, зокрема зростання обсягів обороту роздрібної торгівлі, збільшення частки конкурентоспроможної продукції місцевих виробників, насичення споживчого ринку товарами за доступними для споживачів цінами, увага буде зосере­джена на:

дотриманні вимог державного регулювання цін у сфері торгівлі, що включає здійснення моніторингу рівня роздрібних цін на основні продовольчі товари в торговельній мережі та проведення обстежень торгових точок з питання дотримання порядку формування цін, організацію ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції;

розвитку інфраструктури споживчого ринку та популяризації місцевих товаровиробників, у т. ч. впровадженні місцевими виробниками та закладами торгівлі бренду „Зроблено на Сумщині”, проведенні презентаційної та рекламної діяльності.

Так, на 2012 рік заплановано: відкриття 15 нових і відновлення роботи 2 закритих підприємств торгівлі, відновлення роботи 1 закладу ресторанного господарства і 1 закладу побутового обслуговування населення та відкриття відповідно 2 і 3 нових.

Для забезпечення сприятливих умов розвитку ринкового середовища, підтримки малого та середнього підприємництва, вирішення ключових проблем ведення бізнесу – ресурсного, інформа­ційного та фінансово-кредитного забезпечення підприємців визначені наступні завдання: дотримання вимог законодавства щодо державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності; сприяння розвитку підприємницької діяльності за рахунок участі суб’єктів малого підприємництва в різноманітних виставково-ярмаркових заходах, організації семінарів, навчань для представників бізнесу, проведення зустрічей представників малого бізнесу з міською владою з метою вирішення проблемних питань підприємництва.

Для збереження позитивної динаміки промислового виробництва продовжуватиметься: модернізація та розширення промислових потужностей з впровадженням нових технологій та збільшенням обсягів випуску конкурентоспроможної продукції; забезпечуватиметься участь промислових підпри­ємств у обласних конкурсах, виставках, ярмарках. Реалізація цих завдань дозволить забезпечити позитивну динаміку розвитку всіх галузей промисловості.

З метою забезпечення належної якості обслуговування пасажирів заплановано вносити, у разі необхідності, зміни до розкладів руху автобусів та пе­реглянути у 2012 році схему руху міського пасажирського транспорту.

Всього на квартирному та кооперативному обліку перебуває 2327 сімей та одиноких громадян, на соціальному обліку – 10. Серед громадян, які перебувають на обліку в міськвиконкомі, понад 482 сім’ї є такими, що потребують першочергового отримання житла, 172 – позачергового. Для покращення житлових умов роменців велика увага приділятиметься розвитку містобудівної галузі, зокрема виготовленню електронної карти міста та проекту міської межі. Прогнозоване введення в експлу­атацію житла загальною площею 7,5 тис. кв. метрів.

Упродовж останнього десятиріччя проблеми, пов’язані з функціонуванням житлово-комунального комплексу, перебувають під пильною увагою державних та міських органів влади, проте серйозних позитивних зрушень у цій сфері досі не відбулося. Ситуація продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни в становленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції та залученні приватних інвестицій у підприємства галузі. Нестача власних і бюджетних фінансових ресурсів, відсутність дієвого механізму залучення позабю­джетних коштів не сприяють вирішенню завдань технічного переоснащення ЖКГ та розвитку комунальної структури.

У рамках реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів передбачено: забезпечення жителів міста якісною питною водою та водовідведенням, належне утримання житлового фонду, покращення благоустрою прибудинкових територій, енергозбереження, належне утримання дорожньо-мостового господарства та благоустрій автошляхів.

Для залучення молоді до участі в житті громади, розвитку громадянської активності, створення умов для формування традицій здорового способу життя і популяризації сімейного виховання у 2012 році увага буде зосереджена на: організації та проведенні на належному рівні оздоровчої кампанії, популяризації сімейного виховання і ролі родини у формуванні особистості дитини, в т. ч. створення однієї прийомної сім’ї та влаштування до неї двох дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Номінальна середньомісячна заробітна плата штатного працівника підприємств та організацій міста склала в середньому за 2010 рік 1620 грн. і збільшилася у порівнянні з попереднім роком на 17,1%. За січень-вересень 2011 року середньомісячна заробітна плата по місту становила 1830 грн. і зросла у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року на 16,6%, що значно перевищує державні соціальні стандарти, зокрема у 1,9 раза – мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб з 1.04.2011 р. (960 грн.). У той же час залишається значною диференціація рівня заробітної плати в розрізі галузей господарського комплексу міста. Так, за січень-вересень 2011 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у сфері транспорту і зв’язку склала 2352 грн., у галузях освіти – 1991 грн., охорони здоров’я – 1669 грн., промисловості – 1851 грн., торгівлі – 1244 грн. Головною метою у 2012 році є підвищення номінальної середньомісячної заробітної плати в усіх галузях економіки, погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Прогнозована середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2012 р. – 2163 грн.

Протягом 2010 року на обліку служби зайнятості перебувало 2540 осіб, що на 208 менше, ніж у 2009 році. За цей період працевлаштовано 1010 осіб (2009 рік – 801). Протягом січня-вересня 2011 року на обліку служби зайнятості перебували 2021 особа, що на 81 менше, ніж за відповідний період 2010 року. За цей період працевлаштовано 822 особи (січень-вересень 2010 року – 727 осіб). Спостерігається значне збільшення ліквідованих робочих місць у сфері малого бізнесу. Так, протягом січня-вересня 2011 року припинили діяльність 423 фізичні особи-підприємці, що на 256 осіб більше у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року та на 199 осіб більше, ніж зареєстровано за цей же період фізичних осіб-підприємців. Для забезпечення у 2012 році підвищення рівня зайнятості населення з належними умовами праці передбачено ряд заходів: запобі­гання зростанню безробіття за рахунок створення робочих місць, працевлаштування за сприяння міськрайонної служби зайнятості 1060 незайнятих громадян, у тому числі на дотаційні робочі місця – 45 безробітних, організація професійного навчання для 100 безробітних та оплачуваних громадських робіт за рахунок усіх джерел фінансування і залучення до їх виконання не менше 150 безробітних.

У місті забезпечено реалізацію політики соціальної підтримки сімей, одиноких непрацездатних громадян та інвалідів. Для покращення у 2012 році рівня життя незахищених верств населення, поліпшення якості надання соціальних послуг, розширення їх видів, адаптації людей похилого віку до сучасних умов життя відбуватиметься поглиблення адресності при наданні державних допомог та соціальних пільг.

Однією з тенденцій розвитку галузі охорони здоров’я є недостатність її фінансування. У зв’язку з цим залишається низькою матеріально-технічна база лікувальних закладів. Також проблемою є доступність до медичних послуг із метою обстеження та виявлення захворювань через високу зношеність і недостатність діагностичного обладнання. Основними напрямками розвитку галузі в 2012 році ви­значено: удосконалення акушерсько-педіатричної допомоги, забезпечення населення якісною та доступною медичною допомогою, покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.

У 2011 році в Ромнах діяли 11 загальноосвітніх навчальних закладів, 10 дошкільних, центр поза­шкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, дитячо-юнацька спортивна школа, міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Для створення у 2012 році умов для переходу до вищого рівня освіти відповідно до нових соціально-економічних вимог сус­пільства, забезпечення стійкого інноваційного розвитку галузі, запровадження в закладах освіти зберігаючих здоров’я технологій необхідно виконати наступні завдання: модернізувати існуючу матеріально-технічну базу, вжити енергозберігаючі заходи.

У місті активно розвивається фізкультурно-масова і спортивна робота серед роменців, особливо серед молоді та за місцем проживання. Основними проблемами є недостатнє фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл для проведення навчально-спортивної роботи та матеріально-технічного забезпечення. З метою залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабі­літації, забезпечення максимальної реалізації здіб­ностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому спорті, спорті вищих досягнень увага приділятиметься: поліпшенню матеріально-технічної бази закладів, розвитку спорту вищих досягнень та пріоритетних для міста видів спорту.

Політика в сфері культури сьогодні орієнтована на пошук рішень, які нададуть можливість створити економічні механізми, що забезпечуватимуть ефективний розвиток галузі в ринкових умовах. Для забезпечення у 2012 році рівності прав і можливостей громадян у створенні, використанні, поширенні культурних цінностей, збереженні, примноженні культурних надбань, розвитку туристичної галузі, створенні умов для творчого розвитку особистості та підвищенні культурного рівня громадян визначені наступні завдання: зміцнення, розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури, забезпечення розвитку культурного розмаїття і туризму.

Головним завданням у сфері охорони праці в 2012 році є забезпечення підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці в усіх галузях економіки міста шляхом створення належних, безпечних та здорових умов праці робітників підпри­ємств, установ і організацій усіх форм власності та видів діяльності.

Правоохоронними і контролюючими органами вживаються заходи, спрямовані на забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян, дотримання належного рівня правопорядку і громадської безпеки в Ромнах. Для підвищення в 2012 році ефективності роботи правоохоронних органів, оздоровлення криміногенної ситуації на території міста, активізації взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськістю щодо профілактики злочинів і правопорушень передбачено: підвищення ефективності взаємодії правоохоронних органів у забезпеченні законності і правопорядку, реалізацію заходів із територіальної оборони, організації призову до лав Збройних сил України, шефської допомоги та надання фінансової підтримки ВМС України; активізацію роботи з питань запобігання та протидії корупції на території міста.

 

Доходи і видатки 2012

Витяги з головного фінансового документа м. Ромни

На вісімнадцятій сесії міської ради шостого скликання затверджено рішення „Про бюджет міста на 2012 рік”.

Установлений загальний обсяг доходів міського бюджету на 2012 рік у сумі 148754,4 тис. грн. У тому числі дотація вирівнювання з державного бю­джету місцевим бюджетам – 50879,2 тис. грн., додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 1709,3 тис. грн., субвенції з державного бюджету – 42565,5 тис. грн., субвенція з районного бюджету на утримання об’єктів спільного користування – 70,7 тис. грн., субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 184,5 тис. грн., субвенція на проведення видатків місцевих бю­джетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, – 3,4 тис. грн.

Обсяг  доходів загального фонду бюджету ви­значений в сумі 138868,4 тис. грн., спеціального фонду – 9886 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 2908 тис. грн.

Основним видом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, що становить 86,3% власних надходжень до загального фонду – 38642,8 тис. грн.

Другий по вагомості платежів до загального фонду – плату за землю (9,2% власних надходжень) на 2012 рік розраховано в сумі 4120 тис. грн. з урахуванням затвердження нової грошової оцінки землі.

Прогнозні показники податку на прибуток підприємств комунальної власності становлять 78,7 тис. грн., що більше очікуваних надходжень 2011 року на 25,3 тис. грн. (2011 р. – 45,1 тис. грн.), враховуючи зниження ставки податку з 23% до 21%.

Прогнозний показник доходів спеціального фонду на 2012 рік визначено в сумі 9886 тис. грн.

Видаткова частина бюджету міста сформована з урахуванням бюджетних запитів головних розпорядників коштів та виходячи з реальних можливостей виконання дохідної частини. Обсяг видатків міського бюджету на 2012 рік – 148754,4 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду – 138668,4 тис. грн., спеціального фонду – 10086 тис. грн.

Затверджений перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста на 2012 рік: оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, поточні трансферти населенню і місцевим бюджетам. Видатки загального фонду зросли проти 2011 року на 14803,9 тис. грн., або на 112%. Фонд оплати праці працівників бюджетної сфери з нарахуваннями склав 78560,7 тис. грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки заплановані в сумі 12562,5 тис. грн. проти 10735,1 тис. грн. у 2011 році. У розрахунках враховано обсяг фактичного споживання у 2011 році та діючі тарифи в місті. Питома вага у загальному обсязі видатків складає 13%.

Враховуючи обмеженість ресурсу бюджету та для забезпечення коштами захищених статей по галузях передбачена економія інших поточних видатків.

Резервний фонд міської ради затверджений у сумі 167,4 тис. грн.

На освіту передбачено 43957,9 тис. грн., з урахуванням оздоровлення в пришкільних та профіль­них таборах (139,5 тис. грн.) і в таборі „Ровесник” (15,4 тис. грн.), виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт (633,9 тис. грн.). Видатки на харчування дітей у закладах освіти – 3016,9 тис. грн. Витрати на 1 дитину в дошкільних навчальних закладах – 8,4 тис. грн., ріст 107,7% проти 2011 року. Витрати на 1 учня – близько 5,5 тис. грн., ріст 103,8% проти минулого року.

У 2012 році на утримання центральної районної лікарні та районної стоматполіклініки передбачено 38669,5 тис. грн. На медикаменти, медобладнання для дітей до 18 років,  харчування в закладах охорони здоров’я – 1921,4 тис. грн., з яких 1009,3 тис. грн. – на медикаментозне забезпечення, 70 тис. грн. – придбання обладнання за рахунок додаткової дотації з державного бюджету. На пільгові медикаменти – 250 тис. грн., на пільгове зубопротезування – 100 тис. грн.

Видатки бюджету на соціальний захист та соці­альне забезпечення збільшено порівняно з показником 2011 року (36879,2 тис. грн.) на 5523,4 тис. грн., або 115% й визначено в  сумі  42402,6 тис. грн. Із них: на утримання територіального центру соці­ального обслуговування (надання соціальних послуг) – 1423,5 тис. грн., що на 469,3 тис. грн. більше, ніж доведено розрахунковим показником МФУ. На соці­альні програми і заходи з питань молоді та дітей – 22,1 тис. грн. На виконання програми „Соціальний захист окремих категорій громадян на 2009-2013 роки” – 76 тис. грн.: на допомогу малозабезпеченим громадянам та інвалідам – 5 тис. грн., привітання жителів міста, яким виповнилось 100 років, – 7,9 тис. грн., допомогу головам квартальних комітетів – 33,1 тис. грн., на поховання безрідних громадян – 21,5 тис. грн., надання пільг почесним громадянам міста – 8,5 тис. грн. На виконання міської цільової програми „Соціальна підтримка інвалідів на 2009-2013 роки” – 375,9 тис. грн., у складі якої  враховані додаткові кошти на утримання центру соціальної реабілітації дітей інвалідів у сумі 331 тис. грн. та матеріальну допомогу членам громадських організацій – 15 тис. грн., надання матеріальної підтримки інвалідам, які потребують гемодіалізу, – 29,9 тис. грн.

Обсяг видатків на утримання закладів культури становить  4176,4 тис. грн., що на 637,1 тис. грн., або на 118% більше відповідного показника 2011 року (3539,3 тис. грн.). На проведення загально­міських заходів відповідно до Програми розвитку культури в м. Ромни на 2011-2013 роки передбачено 150 тис. грн.

Видатки на програми і заходи з фізичної культури розраховані із збільшенням проти відповідного показника 2011 року на 118,5 тис. грн., або на 111,3% і становлять 1165,8 тис. грн. Із них на утримання дитячо-юнацької спортивної школи показник обрахований із збільшенням видатків проти минулого року на 111,6% і складає 1068,7 тис. грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань передбачено 97,1 тис. грн., або 107,9% обсягу видатків минулого року.

Обсяг видатків на житлово-комунальне господарство передбачено в сумі 1348 тис. грн.

На реалізацію інших міських програм виділено 126,6 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (1298,4 тис. грн.) та власних надходжень (57,4 тис. грн.) планується: проведення поточного ремонту на 472,3 тис. грн. та капітального ремонту доріг - на 883,5 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку міста є вагомою складовою спеціального фонду. Кошти в сумі 3108 тис. грн., із них: за рахунок надходжень – 2908 тис. грн. та 200 тис. грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету планується спрямувати на капітальні вкладення та видатки відповідно до плану соціально-економічного розвитку міста і пріоритетних галузей.

Виконання бюджету буде дуже напруженим. На стадії формування бюджету немає можливості забезпечити повну потребу в коштах. Тому в процесі його виконання необхідно докласти максимум зусиль для забезпечення доходів та раціонального спрямування фінансових ресурсів, а головне – економного і цільового їх використання.

Рішення міської ради „Про бюджет міста на 2012 рік” буде опубліковане на офіційному сайті міста Ромни.

Павло ЛАВРИК,

начальник фінансового управління

міськвиконкому.

 
Вісті Роменщини
Тандем прес

Погода. Ромни

Календар

Випадкове фото

Сейм
Сейм