Ромны. Romny. Ромни. інфо

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Ромни.інфо Вісті Роменщини На службі у громади
На службі у громади
Вісті Роменщини
Четвер, 08 грудня 2011, 22:12      Ромни, Сумська область
День місцевого самоврядування – професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, ра­йонних та обласних радах, народних обранців. Адже в основі притаманного нашому народу з давніх-давен способу життя лежить саме самоврядне суспільство, що бере свій початок із найдавніших часів. І нині це вибір членів громади, які на­ді­ляють своїх представників владними пов­новаженнями. Тому вона і є справді народною: владою самого суспільства, для суспільства та в інтересах суспільства. Підтверджує це й прийнята 15 жовтня 1985 року Європейська хартія місцевого самоврядування, ратифікована в Україні в 1997 році.

Про роль, сьогодення й майбутнє місцевого самоврядування нашим кореспондентам розповіли секретар міської ради Микола Цецюр, заступник міського голови, керуюча справами виконкому Олена Проценко, очільник Смілівської територіальної громади Григорій Осташко.

– Міська рада як представницький орган місцевого самоврядування виражає волю й інтереси територіальної громади Ромен, відповідає за соці­ально-економічний та культурний розвиток міста, намагається створити гідні умови життя, забезпечити дотримання прав і свобод, поваги до честі та гідності роменців, збереження соціальної стабільнос­ті, – зазначив секретар міської ради Микола Цецюр.

– Як оцінюєте роботу депутатів за рік, що минув із часу їх обрання?

– Після того, як сформували депутатський корпус, відбулося 16 засідань сесій міської ради шостого скликання, на яких прийняли більше 400 рішень. Левова частина з них (126) – у сфері регулювання зе­мельних відносин, 108 – у галузі житлово-комунального господарства та управління ко­мунальною власністю, 33 – що­до бюджету, фінансів, податків і зборів. Для вивчення, попереднього розгляду та під­готовки питань, здійснення контролю за виконанням рі­шень у міській раді працює сім постійних комісій. Протягом року відбулося 88 їх засідань. Найбільше питань розглянуто комісією з питань місь­кого господарства, земельних відносин і будівництва. Добрих слів заслуговують усі голови по­стій­них комісій.

Тісно співпрацюємо і з пред­­ставниками громади Ромен в обласній раді – Олександром Саєнком і Миколою Андрусенком. Зокрема, прикладом може слугувати вирішення питання добудови СЗОШ № 1. Завдяки, не побоюся цього слова, настирливості міського голови Миколи Калашника, Олександра Саєн­ка і Валентини Судьїної, які спільними зусиллями переконали обласну владу в необхідності й доцільності такого кроку, вчителі та учні закладу незабаром святкуватимуть новосілля.

На мою думку, ро­бота міськ­­ради за рік заслуговує позитивної оцінки. Народні обранці загалом працювали непогано, хоча й не на „від­мінно”.

– На чому зосереджуватиметься увага в наступному році?

– Звіти міського голови та депутатів міськради в округах дали змогу не лише детально проінформувати громаду про діяльність влади, а й висвітлили найнагальніші й найважливіші для мешканців того чи іншого кварталу проблеми. Це, зокрема, підсипка доріг, освітлення вулиць у віддалених мікрора­йонах, забезпечення безперебійного руху пасажирського автотранспорту, численні комунальні проблеми та багато іншого. Всі підняті питання будуть проаналізовані. Визначено, які ресурси й скільки часу необхідно для їх вирішення. Це допоможе в подальшій роботі та у виборі пріоритетних напрямків депутатської діяльності.

– Згідно із Законом України „Про статус депутатів місцевих рад” депутат міської ради виражає та захищає інтереси громади, виконує доручення виборців у межах своїх повноважень, бере активну участь у здій­сненні місцевого самоврядування. А ще – обов’язково звітує про свою діяльність. Як народні обранці підтримують зв’язки з виборцями?

– Депутати міської ради ве­дуть регулярні, не рідше одно­го разу на місяць, прийоми громадян з особистих питань, графіки оприлюднюються у міськрайонній газеті. Раз на рік вони зобов’язані звітувати про роботу перед виборцями відповідного округу. Депутати міської ради, обрані в одномандатних виборчих округах, звітували про результати роботи за рік перед виборцями в мікрорайонах. Зокрема, під час зустрічей міського голови відразу відчувалося, наскільки представники громади дійсно переймаються проблемами виборців і сприяють їх вирішенню. Так, роменці по­зи­тив­но оцінювали роботу В’ячеслава Губаря, Дмитра Кі­рюхіна, Сергія Біляєва, Григо­рія Негреби, Євгена Василенка, Сергія Салатуна, Ніни Рудь, Ігоря Бартоша та інших. Зрозуміло, що в кожного різні можливості вирішення питань у тій чи ін­шій сфері, але головне – не про­голошення добрих намірів, а реальна, конкретна робота в окрузі.

Радий, що до процесу зві­тування долучилися й обранці за партійними списками. Зокрема, Володимир Книга, Яків Зубан, Надія Гора, Людмила Смоленська, Юрій Наливайко, Микола Натяганчук.

– На вашу думку, що варто покращити, змінити в роботі ради?

– Хотілося б більше конструктиву в такій складовій депутатської діяльності, як запити з урахуванням реалій сьогодення і можливостей місь­кої влади. Та й адресувати їх спочатку варто безпосередньо тим посадовцям, які несуть від­повідальність за ту чи іншу ділянку роботи. Якщо питання не вирішується, звертатися до міського голови. До речі, часом деякі запити звучать як цінні вказівки очільнику громади, після чого місія вважа­ється виконаною. Хоча, на моє тверде переконання, має бути співпраця представницько-законодавчої і виконавчої складових міської ради. Інакше забезпечити нормальну життєді­яльність громади навряд чи вдасться.

Проте вірю, що у наступному році депутатський корпус працюватиме активніше та продуктивніше. Чого й зичу колегам-депутатам.

– Нагальне питання для органів виконавчої влади, місцевого самоврядування – підвищення рівня довіри громадськості. Пріоритетом це є й для нас, – наголосила за­ступник міського голови, керуюча справами виконкому Олена Проценко. – Недарма місь­кий голова звітував про свою роботу за рік у новому форматі - у мікрорайонах міс­та. Це ще раз підтвердило, наскільки важливо владі знати про реальний стан справ на міс­цях. Ми не заховалися за сті­нами міського Будинку куль­­тури, а прийшли до людей.

Загалом же відбулося біль­ше 500 зустрічей очільника Ромен із мешканцями міста, під час яких обговорювалися шляхи вирішення проблем, що накопичувалися не один рік. Активне залучення громадськості до прийняття владних рішень дає можливість налагодити зворотній зв’язок, консолідувати суспільство для вирішення життєво важливих питань.

– Триває реформування органів влади на місцях. Яким бачите місцеве самоврядування?

– Влада на місцях стає все більш доступною для кожного жителя міста. Чверть століття на службі громаді дає мені можливість аналізувати розвиток місцевого самоврядування, бачити перспективи і, на жаль, фактори, що гальмують реалізацію планів міської влади. Можу впевнено стверджувати: працюємо абсолютно прозоро й відкрито. Кожен роменець може звернутися за інформацією щодо тих чи інших аспектів діяльності місцевої влади та отримати вичерпну, конкретну відповідь відразу чи, якщо потрібен час для її пошуку, в максимум п’ятиденний термін.

Посада, яку я обіймаю, – це місточок між владою і громадою. Я та під­порядковані ме­ні відділи робимо все можливе, щоб кожне звернення громадян було проаналізовано, порушена проблема вирішена або надано відповідне роз’яснення. Всі зауваження, скарги, пропозиції ретельно фік­суються, доводяться до виконавців і знаходяться на особливому контролі у міського го­лови.

Як я вже говорила, нині в місті створено відкрите інформаційне середовище, тож кожен житель може отримати дос­товірну, оперативну інформацію про діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування не лише з дру­­кованих ЗМІ, а й на офі­цій­но­му сайті.

Також вимагаю від усіх струк­турних підрозділів виконкому максимальної публічності. Чим більше інформації буде розміщено на офіційному сайті міської ради, чим більше ми будемо інформувати громаду про свою роботу через засоби масової інформації, тим менше буде чуток, непорозумінь і недовіри.

До речі, виконком, громад­ські організації „Ділова Агенція Розвитку” та „Спілка молодих державних службовців міста Ромни” у спів­праці з волонтером Корпусу Миру США Джоном Ван Гаврі вибороли грант на реалі­зацію проекту зі створення нового різностороннього веб-порталу для громадян, підпри­ємців, установ та організацій Ромен. Цей інтернет-ресурс збільшить обсяг інформації та покращить комунікацію між владою і громадою.

– Реформування передбачає широке залучення випускників вищих навчальних закладів, здат­них ефективно використовувати новітню техніку, в органи місцевого самоврядування. Кілька слів про популяризацію про­фесії держслужбовця серед молоді.

– Нині в підрозділах міськ­виконкому третина працівників – молоді люди віком до 35 років. У Ромнах діє спілка молодих державних службов­ців, яку очолює Наталія Дужак. Проводяться зустрічі старшокласників із міським головою та його заступниками під час днів відкритих дверей. Головний спеціаліст загального відділу виконкому Юлія Щербак ввійшла у п’ятірку кращих на другому етапі обласного конкурсу „Краща посадова особа органів місцевого самоврядування”. Журі високо оцінило підготовлену нею презентацію своєї професійної діяльності. Достойно було пред­­ставлене місто й на 4-му міжрегіональному форумі молодих державних службовців „Розвиток Сумщини – справа молоді”.

Переконана, що завдяки під­вищенню престижності роботи в органах місцевого самоврядування вдасться поєднати енергію молодих із досвідом ветеранів і забезпечити ефективну діяльність влади на місцях.

– Наскільки тісний контакт із головами квартальних комітетів та іншими громад­ськими структурами?

- Говорячи сьогодні про співпрацю влади і громади, не можна не сказати про органи самоорганізації населення нашого міста. 23 очільники квартальних комітетів допомагають у вирішенні актуальних питань життєдіяльності Ромен. Щодня міський голова отримує інформацію про позитивні й негативні події у мікрорайонах. Заслуговують слів подяки за багаторічну громадську роботу голови кварталів: Олек­сій Макарович Кочерга (квартал № 9), Олександр Федорович  Лазоренко (№ 10), Галина Іванівна Лебедянська (№ 20), Олена Артемівна Ковбаса (№ 7) та багато інших. Активно переймають досвід й ті, які відносно недавно очолили квартальні комітети, наприклад Віра Михайлівна Данилко (№ 21). Тож ще раз хочу сказати їм усім велике спасибі за нелегку працю.

Також при виконавчому ко­мітеті діє громадська рада, до складу якої увійшли 23 представники інститутів громадян­ського суспільства міста. У 2011 році проведено сім за­сі­дань, під час яких розгля­ну­то важливі питання соціального та економічного розвитку міс­та, розроблено та дано рекомендації щодо удоско­на­лення діяльності окремих служб, що надають послуги на­селенню.

– Ваші побажання колегам з нагоди професійного свята.

– Зичу міцного здоров’я, щастя, творчої наснаги та нових звершень на ниві служби громаді. Нехай цей святковий день додасть натхнення і наполегливості в справі подальшого розвитку Ромен.

– Село Сміле здавна славне своєю історією, працьовитими людьми. А з недавнього часу в його жителів з’явилася надія на краще майбутнє, – з оптимізмом говорить Григорій Осташко, Смілівський сіль­сь­­кий голова. – Більше двадцяти років сміляни чекали газопроводу, але далі красивих слів діло не йшло. Коли на зустріч із громадою прибув го­лова райдержадміністрації В.П. Сєрік і пообіцяв, що газ на­дійде в село, люди спочатку не повірили. Лише коли створили кооператив, вулиці помережили траншеї, стали прокладати труби, селяни почали переконуватися, що голубий вогник таки спалахне в оселях. На підвідний газопровід кошти ви­ділили з державного та міс­цевих бюджетів. Люди потрусили свої гаманці. Організувати роботи допоміг заступник голови РДА В.І. Карнаух. І восени в 300 будинках уже користувалися природним газом.

– У вас завершується й будівництво водогону?

– Як відомо, апетит приходить під час їди. Ще в людей не зійшли мозолі з рук після газу, як взялися за водопровід. Кооператив об’єднав 150 сімей. Стартовий капітал 300 тис. грн. теж виділила РДА, решту грошей зібрали в складчину. Багато робіт виконали своїми силами, допомагали спонсори. Сьогодні готовність водопроводу становить 90 від­сотків.

– Це ще раз підтверджує: якщо за діло братися громадою, то багато чого із задуманого можна виконати.

– Безумовно. Під час будів­ництва комунікацій розрили дороги, отож довелося на ремонт витратити 20 тис. грн. У темну пору року жителям села зручно ходити освітленими ву­лицями. Тож уже встановили 20 ліхтарів, плануємо „запалити” ще 30.

Діти та вчителі останніми ро­ками не могли нагрітися в школі. Нині в класних кімнатах тепло й затишно завдяки тому, що встановили новий котел.

І ще одне добре діло зроби­ли жителі – прибрали село. Ви­йшли з мітлами та відрами представники організацій, установ, школи, організували ви­везення сміття. Нині приємно пройтися вулицями населеного пункту.

Обладнали також автобусну зупинку, встановили лавочки, відремонтували церкву, біля меморіалу бойової слави зробили огорожу. Стараємося виконати все те, що записано в програмі соціально-економічного розвитку села, яку приймали громадою.

– Окрім ентузіазму, потріб­ні ще й фінанси?

– Кошти в сільський бю­джет надходять від податків (в основному орендна плата за землю). Пощастило нам з ін­вес­тором. Обробляє земельні масиви ТОВ „Урожайна країна” (керівник Д.Ю. Птушко). Окрім обов’язкових платежів, підприємство надає велику спонсорську допомогу. Школі, закладам культури підсобляють гривнею підприємці Іван Мартин, Віктор Мельник, Петро Мельник.

– Громада багато що може, але людей потрібно організувати, запалити на корисне діло.

– Саме цим і займаються депутати, члени виконкому, актив села. Сповна віддаються роботі депутати сільської ра­ди Василь Лисенко, Микола Дригус, Віктор Мельник, члени виконкому Володимир Рубаник, Іван Мартин.

На зібраннях депутатів наголошую: люди нас обрали, покладають надію, що ми зробимо щось добре для села, тож давайте виправдовувати їх довіру. Щось вдається зробити, щось – ні. Все впирається в кошти, яких завжди не ви­стачає. З подальшим реформуванням системи самоврядування надіємося, що сільради отримають більше самостій­ності, зросте наповнюваність сільських бюджетів. Та для цього знову ж таки потрібно дружно працювати громадою.

Спілкувалися

Петро КАРАБУТ,

Микола ЛАВРИК.

 
Вісті Роменщини
Тандем прес

Погода. Ромни

Календар

Випадкове фото

Псел
Псел