Ромны. Romny. Ромни. інфо

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Ромни.інфо Вісті Роменщини За перший квартал 2011 року
За перший квартал 2011 року
Вісті Роменщини
Понеділок, 16 травня 2011, 21:18      Ромни, Сумська область

Про виконання Програми со­ці­ально-економічного розвитку Ромен у першому кварталі ниніш­нього року йшлося на засіданні виконкому, яке провів міський голова Микола Калашник.

Як зазначив заступник міського голови Олександр Яковенко, загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень-лютий збільшився на 25,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 99,4 млн. грн. У розрахунку на одну особу обсяг реалі­зованої промислової продукції склав 2,24 тис. грн. З метою удосконалення виробничих потужностей промисловими під­при­ємствами міста вкладено інвестицій в основний капітал 2,6 млн. грн. (ПАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина», ЗАТ «Роменська гардинно-тюлева фабрика», ТОВ «Роменський завод продтоварів», «Таланпром»). Діє робоча група з удосконалення роботи щодо залучення інвес­тицій за принципом «єдиного інвестиційного вікна». Всі інвестиційні пропозиції розміщуються на сайті міста в розділі «Інвестиційна діяльність».

У першому кварталі розпочали підприємницьку діяльність 99 осіб проти 218 за аналогічний період минулого року. Надхо­джен­ня до міського бюджету від діяльності сфери малого бізнесу складають 27,2% загальних.

Проведено конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах. Всього діє 32 маршрути загального користування, які обслуговують 18 приватних перевізників.

За січень-березень головним управлінням міського господарства підготовлено пакет документів для включення в інвестиційний проект будівництва станції знезалізнення води на Процівському водозаборі, подано запит у Міністерство охорони навколишнього середовища на виділення коштів для реконструкції міських очисних споруд на 800 тис. гривень. Підготовлено пакет документів і надано в УЖКГ ОДА для отримання державної допомоги на капітальний ремонт 11 ліфтів.

Відкрито 6 та відновлено роботу одного підприємства роз­дрібної торгівлі. У сфері побутового обслуговування населення відкрилося 3 об’єкти, ресторанного господарства – 2 заклади на 85 посадочних місць.

Для насичення споживчого ринку продуктами харчування за низькими цінами в Ромнах проведено 3 ярмарки. Діє оперативна робоча група, яка обстежує торгові точки щодо дотримання граничних рівнів торговельних націнок та інших вимог державного регулювання цін.

Здійснюється щотижневий моніторинг стану виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях. Керів­ники підприємств, що не забезпечили своєчасність виплати заробітної плати, заслуховуються на засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пен­сій, стипендій та інших соці­аль­них виплат. Протягом січня-березня відбулося 3 засідання комісії, на них заслухано 12 звітів керівників підприємств-боржників. У обов’язковому порядку з’ясовуються причини утворення заборгованості, вживаються заходи щодо її погашення. За даними моніторингу, станом на 1.04.2011 р. заборгованість із виплати заробітної плати по м. Ромни склала 303,7 тис. грн., у т. ч. ВАТ «Роменський завод АТС» – 175,3 тис. грн., Роменська філія ВАТ «Харківшляхбуд» ДБУ-29 – 128,4 тис. грн. На економічно активних під­приємствах заборгованості не­має.

За перший квартал створено 252 робочих місця - 29,6% річного завдання (850 робочих місць). Юридичними особами створено 12 робочих місць (ТОВ «Талан­пром» – 11, відділ культури – 1). Ліквідовано 271 робоче місце, у тому числі юридичними особами – 21. Службою зайнятості пра­цевлаштовані 205 осіб, у т. ч. на дотаційні робочі місця – 8. Одноразову допомогу з безро­біття для організації підприєм­ниць­кої діяльності отримали 8 осіб.

Середній розмір пенсії по міс­ту за березень ц. р. склав 1062,37 грн. У порівнянні з показником на 1.01.2011 р. дієвий статус боргу платників до ПФУ зменшився на 25,6 тис. грн. Борг підприємств-банкрутів або щодо яких порушено справу про банкрутство збільшився на 151,7 тис. грн. Найбільшу заборгованість серед економічно активних боржників станом на 1.04.2011 р. мають: ПП «ВФ «Будкомплект» (директор І.О. Тесленко) – 11,9 тис. грн., Роменська НГРЕ ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» (в. о. нач. В.М.  Бородуля) – 158,7 тис. грн., ПП «Зевс» (директор В.Л. Прокопець) – 123 тис. грн., ВФ «Буд­продукт» (А.М. Загурська) – 25,4 тис. грн.

Також Олександр Яковенко охарактеризував стан справ у сферах медицини, освіти, культури, фізкультури і спорту. Інформацію прийнято до відома. На жаль, відсутність запрошених на засідання керівників ряду під­приємств, де є фінансові проблеми, не дала змоги почути про їх дії щодо покращення ситуації. Микола Калашник дав доручення повторно запросити їх для спілкування з міським головою.

Начальник управління ПФУ в м. Ромни Алла Біленко доповіла про заходи, вжиті для погашення недоїмки із платежів до фонду. Так, станом на 1 січня пов­ністю погасили недоїмку зі спла­ти страхових внесків у сумі 281,5 тис. грн., що склалася на 1.06. 2010 року, 9 економічно активних платників м. Ромни. В той же час ПП ВФ „Будпродукт”, Роменська НГРЕ ДП НАК „Надра України”  „Чернігівнафтогазгеологія”, фізична особа - підприємець Ломко М.О., виконавши поставлене завдання зі сплати недоїмки, збільшили поточну заборгованість зі сплати страхових внесків у сумі 139,6 тис. грн. Ще два підприємства доведене завдання щодо погашення недоїмки не виконали, навіть збільшили заборгованість на 13,5 тис. грн.: ПП „Зевс” – на 13,3 тис. грн. (несплата поточних платежів), ТОВ „Магістраль” – на 0,2 тис. грн. (донараховано страхових внесків за результатами документальної перевірки). ВАТ „Роменська ПМК-23” частково сплатило недоїмку в сумі 1,5 тис. грн., ПП „Кедр” та ПВТП „Ромниагро­продукт” не виконали завдання у зв’язку з тим, що не ведуть фі­нансово-господарської діяльнос­ті. Підприємства ВАТ „Роменська ПМК–23”, ТОВ „Успіх” та фі­зична особа - підприємець О.А. Безнедільна визнані банкрутами й переведені до пасивного статусу заборгованості.

З 1.01.2011 року введено в дію Закон України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соці­альне страхування”. Контроль за збором та обліком єдиного внес­ку покладено на органи Пенсій­ного фонду. Протягом першого кварталу ПП „Зевс” збільшило заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі 3,3 тис. грн.

Станом на 1.04.2011 року в управлінні ПФУ в м. Ромни обліковувалось 29 платників, що  заборгували до бюджету Фонду 2928,6 тис. грн. У порівнянні з показником на 1 січня борг зріс на 126,2 тис. грн. Управлінням встановлено жорсткий контроль за надходженням обов’язкових платежів до бюджету Пенсійного фонду від економічно активних платників міста, підвищенням платіжної дисципліни та примусовим стягненням заборгованості по платежах. Застосовано 36 адміністративних штрафів на загальну суму 14,6 тис. грн. (середній розмір штрафу при цьому складає 404,22 грн.). Стягнуто адміністративних штрафів з урахуванням залишку на початок року 12,8 тис. грн. До окружних адміністративних судів України подано 70 позовних заяв на суму боргу 819,6 тис. грн., у т. ч. 3 по­зовних заяви через Роменську міжрайонну прокуратуру на 753,8 тис. грн. Охоплення боргу позовною роботою становить 100%.

Кожного місяця керівники під­приємств-боржників та СПД - фізичні особи, за поданням управління Фонду, заслуховуються на засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних ви­плат.

На завершення виступу Алла Біленко внесла пропозицію за­требувати письмові пояснення причин неявки на засідання виконавчого комітету, невиконання графіка погашення заборгованості та пропозиції погашення боргу, що склався перед Фондом, від керівників підприємств, де не виконано завдання з погашення недоїмки зі сплати страхових внесків, що склалася станом на 1.06.2010 року, збільшили поточну заборгованість та заборгованість із єдиного соці­аль­ного внеску.

Під час обговорення члени виконкому, зокрема Іван Телющенко, Микола Андрусенко, наголошували на необхідності активізувати роботу з боржниками. Вживати більш жорсткі  й дієвіші заходи до неплатників, особливо контролювати арбітражних керуючих підприємств-банкрутів. Прийнято рішення про створення робочої групи, яка працюватиме в цій сфері.

Не набрав необхідної кількості голосів проект рішення про підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення. Пропонувалося підвищити вартість подачі 1 куб. м води населенню до 6,65 грн., бюджетним установам – до 7,29 грн., всім іншим споживачам – до 9,50 грн., водовід­ведення відповідно зросло б до 5,72 грн., 6,29 грн., 6,98 грн. за метр кубічний. Як наголосив заступник міського голови Андрій Жарий, вартість послуги значно перевищує середній показник по області. Він загострив увагу присутніх на тому, що підприємство не надало детальної інформації щодо окремих складових тарифу, тобто за рахунок чого відбулося таке значне зростання ціни. Члени виконкому піддали гострій критиці небажання представників ПП „Еліпс” та дочірніх підпри­ємств поділитися повною інформацією (в свою чергу водопостачальники наголошували, що всі необхідні показники були надані). Також негативно вплинула на хід розгляду питання відсутність керівника „Еліпса” Армена Агаханяна.

Андрій ЛЮБСЬКИЙ
 
Вісті Роменщини
Тандем прес

Погода. Ромни

Календар

Випадкове фото

konotop68
konotop68