Ромны. Romny. Ромни. інфо

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Ромни.інфо Вісті Роменщини ТМ «Ромни-кондитер» – квітка смаку
ТМ «Ромни-кондитер» – квітка смаку
Вісті Роменщини
Неділя, 20 лютого 2011, 22:04      Ромни, Сумська область

Соціально спрямована полі­тика керівництва сп­ри­яє поліп­шенню якості життя не тільки персоналу очолюваного підпри­ємства, але й спо­живачів, сус­пільства в цілому. Саме за таким принципом працює ТОВ „Роменський завод прод­това­рів”.

У далекому 1998 році на базі збанкрутілих від безладу в державі підприємств було засноване нове товариство. Початок був важким: зруй­новані економічні схеми соціалістичного суспільства, ще незрозумілі ринкові від­носини.., але люди хотіли працю­вати і вірили в успіх. Завдяки на­полегливій роботі вже менше ніж через рік роменські пряники почали продавати за межами Сум­ської області, а хлі­бо­булочний цех запрацював у дві повноцінні зміни. Люди своєчасно отримували зарплатню, що було рід­кістю на той депресивний час. Відтоді й по сьогодні кожен член трудового колективу впевнений у завтраш­ньому дні, в тому, що його праця буде оплачена достойно і своєчасно, що його дитина зможе відпочити у літньому таборі, що в разі критичної ситуації він отримає матеріальну допомогу та підтримку підприємства. Так, у 2010 році в оздоров­чих таборах відпочивало більше 70 дітей (використано коштів майже 100 тис. грн.). Така ж сума витрачена на оздоровлення працівників. Більше 150 тис. грн. надано матеріальної допомоги членам проф­спілки.

Враховуючи, що вся заробітна плата понад тисячі працівникам виплачується офіційно, лише за минулий рік підприємство перерахувало у Пенсійний фонд близь­ко 6,5 млн. грн., у фонди соціального страхування –  500 тис. грн., зайнятості населення – 400 тис. грн.

ТОВ „Роменський завод прод­­то­варів” під торговою маркою „Ромни-кондитер” за підсумками 2010 року став лідером в Україні з виробництва пряників і зефіру. Без­у­мовно, ринок збуту такої кількості продукції вже не об­ме­жується Сумською обла­стю, де працюють офі­ційний дистри­б’ютор „Ромни-ОПТ” та мережа магазинів „Міні­маркет”. Тісними для ро­менських солодощів є й кор­дони України: підпри­ємство освоює ринки Росії, Мол­дови, Естонії, Грузії, Азер­байджану і навіть Ні­меч­чини та Ізраїлю.

Але не тільки кількістю можуть пиша­тися роменські кондитери. Якість про­дукції підтверд­жена десятками нагород, дип­ломів та серти­фікатів. Ос­тан­ніх три ро­ки підпри­ємство є переможцем на регіона­льно­му етапі Все­ук­ра­їн­­сь­кого конкурсу „ТОП-100 кращих товарів Ук­ра­їни”. Вагомим і визна­ним у світі є міжнародний серти­фікат на систему уп­рав­ління якістю виробництва ISO 9001-2009, відповідність якому підпри­ємство під­твердило у сер­п­ні минулого року.

Саме з модернізації та вдосконалення виробництва розпочався і успішно про­довжується розвиток ТОВ „Роменський завод прод­товарів”. Своє місце в прайсі підприєм­ства зай­мають хлібо­булочні та біс­квітно-кремові вироби, пря­ники традиційні та з на­чинкою, сушки, сухарі, печиво. і вся ця продукція випускається на території колишнього хлібокомбінату. Для виготовлення солодощів був побудований новий надсучасний цех, мож­ли­вості яко­го на сьогодні є уні­кальними. Асортимент зефіру налічує понад 20 найменувань. Крім того, тут виготов­ляються мармелад і глазуровані цукерки. Тепер беззаперечно можна стверджувати: ТМ „Ромни-кон­дитер” – справжня квітка смаку Ромен­щини!

Загалом історія підприємства схожа на казку, в якій Попелюшка завдяки своїй праці і доброму ставленню до оточу­ючих перетворилася на принцесу. Так, збанкрутілі, напівзруйновані підприєм­ства, об’єднавшись та згуртувавши навколо себе працьовитих, відданих людей, змогли не тільки вижити, а й зайняти лідируючі позиції.

„Роменський завод продтоварів” не збирається зупи­нятися на досягнутому. Вже сьогодні розробляються плани щодо вдосконалення роботи з обслуговування населення (за програмами „Гарячий хліб”, „Доступний хліб”), надання можливості інди­відуального замовлення до будь-яких свят бісквітно-кремової продукції, розширення ви­роб­ництва борошняних кондитерських виробів. Все це, безумовно, позитивно вплине не тільки на добробут працівників заводу, а й мешканців міста, області.

Підтвердженням ділової репутації підприємства є його стій­кість, стабільність. І більш ніж десятилітній досвід стабільної роботи ТОВ „Роменський завод прод­то­варів” став запорукою визнання цього успішного підприємства в суспільстві.

Анна БОЛОТНА
 
Вісті Роменщини
Тандем прес

Погода. Ромни

Календар

Випадкове фото

Гойдалка
Гойдалка