Ромны. Romny. Ромни. інфо

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Ромни.інфо Вісті Роменщини На третьому місці
На третьому місці
Вісті Роменщини
П'ятниця, 05 лютого 2010, 08:48      Ромни, Сумська область

На засіданні виконкому, яке провів міський голова Павло Помаран, підбито підсумки виконання програми економіч­ного і соціального розвитку та бюджету Ромен за минулий рік.

Так, начальник управління економіки Зоя Галунко зазначила, що навіть в умовах фінансової нестабільності, спричиненої світовою кризою, деякі промислові підприємства міста зберегли, а три - наростили обсяги виробництва: ТОВ "Роменський завод продтоварів", "Таланпром", ЗАТ "Роменська ГТФ". Реалізовано продукції промисловості за 11 місяців 2009 року на 313,8 млн. грн., що складає 105% проти відповідного періоду попереднього року.

 

Протягом минулого року на промислових підприємствах міста впроваджено 15 нових технологічних процесів, освоєно 133 нові види продукції. Найбільше - у ТОВ "Талан­пром", ПП "Спецкомплект", ЗАТ "Роменська ГТФ", ПАТ "Роменський завод "Тракторозапчастина", ТОВ "Роменський завод продтоварів".

 

У зв'язку з недоступністю кредитних ресурсів в умовах фінансової кризи знизилась активність підприємств щодо капіталовкладень у розвиток виробництва. Так, при запланованих на 2009 рік 50 млн. грн. очікується фактичне виконання на рівні 30 млн. грн. Кошти впроваджували: ПАТ "Роменський завод "Тракторозапчастина" - 5,3 млн. грн. на придбання обладнання для заготівельної, збиральної, фарбувально-термічної дільниць, ЗАТ "Роменська ГТФ" - 1,6 млн. грн. на транспортні засоби та введення в дію машини з оплавлювання краю жакардового полотна, ТОВ "Роменський завод продтоварів" - 3,1 млн. грн. на енергозберігаючі технології, третю лінію кондитерського цеху, переобладнання виробничих і транспортних приміщень, придбання складських приміщень, модернізацію обладнання, ТОВ "Таланпром" - 2,4 млн. грн. на транспортні засоби та придбання литтєвої машини.

 

Для сприяння  роботі реального сектора економіки проводились робочі зустрічі міського голови з керівниками та колективами промислових під­при­ємств Ромен, на яких обговорювалися проблеми та за­пропоновано шляхи їх вирішення. Зокрема, мова йшла про відшкодування ПДВ, розміщення реклами, приватизацію земельних ділянок, роботу міського транспорту та ін.

 

На жаль, не вдалося зберегти на підприємствах промисловості та будівництва кількість робочих місць. Проти 3620 на початок 2009 року на промислових підприємствах середньо­річна чисельність за 2009 рік склала 3088 (-532) чоловік. Значно скоротилась чисель­ність працюючих у ТОВ "Таланпром" - 372 чол. та  ПАТ "Роменський завод "Тракторозапчастина" - 83 чол. У будівельній галузі скорочено 107 працюючих.

 

Кризові явища дуже суттєво вплинули на будівельну галузь та зовнішньоекономічну діяльність підприємств. Обсяги виконаних будівельних робіт по місту склали 21,2% до 2008 року. За січень-жовтень 2009 року зовнішньоторговельний обіг склав близько 20 млн. доларів США (при запланованому 36 млн. доларів), експортні відвантаження - 12,6 млн. доларів, імпорт - 7,4 млн. доларів. Сальдо зовнішньоторговельного обі­гу позитивне і складає 5,2 млн. доларів.

 

Для покращення інвести­ційного клімату спільно з експертами Міжнародного проекту "Сталий територіальний розвиток" продовжується робота над розробкою  інвестиційного паспорта Ромен, випущено англомовний буклет "Invest in Romny"-"Ромни інвестиційні", розроблені "Довідник інвестора" і типовий алгоритм  супроводу інвестора й оприлюднені на сайті міськвиконкому. Продовжується співпраця з агенцією Invest Ukraine із залучення  іноземних інвестицій в економіку міста. Сформовано базу вільних виробничих потужностей для ведення бізнесу та розміщено на офіційному веб-сайті. Ромни стали учасником формування Всеукраїнського інвестиційного порталу в рамках програми USAID Link.

 

У місті реалізується програма розвитку підприємництва на 2009-2010 роки. На 1 січня зареєстровано 241(-10 проти минулого року) малих підпри­ємств та 3073 (-19) приватних підприємців-фізичних осіб. Тобто суттєвого зменшення кількості суб'єктів малого бізнесу не сталося. При цьому зросла чисельність зайнятих у малому бізнесі і склала на початок 2010 року 5178 чол. проти 5021 на початок 2009 року. Продовжує зростати роль  під­приємництва у створенні фі­нансових ресурсів міста. Ними забезпечено майже 30% надхо­джень платежів до міського бюджету 2009 р. проти 28% на початок року.

 

Продовжується співпраця з Сумським обласним комунальним підприємством "Фонд підтримки підприємництва", спільно з яким проведено три семінари для представників бізнесу міста. На підтримку розвитку бізнесу виділено 22,3 тис. грн. Надана фінансова підтримка двом суб'єктам підприємницької діяльності для представлення міста на Міжнародній універсальній виставці "Слобожанський міст-2009".

 

Споживчий ринок міста характеризується високим рівнем насиченості продовольчими і непродовольчими товарами, стабільним постачанням, від­сут­ністю товарного дефіциту. Зберігається тенденція до зростання мережі підприємств торгівлі та закладів побутового обслуговування. Всього торгова мережа налічує 353 підпри­ємства торгівлі, 30 ресторанного господарства, 150 підпри­ємств побутового обслуговування населення. Протягом минулого року відкрито та відновлено роботу 22 об'єктів роздрібної торгівлі, 4 закладів ресторанного господарства та 8 об'єктів побутового обслуговування. Із загальної кількості магазинів  40% складають продовольчі, 87% їх є власністю приватних фізичних осіб. Майже 2 тис. громадян працюють на підприємствах торгівлі.

 

Для сприяння розвитку конкурентного середовища на ринку продовольчих товарів проведено 16 ярмарків, 4 презентації-дегустації. За січень-вересень роздрібний товарооборот  підприємств торгівлі (лише юридичних осіб) склав 138,6 млн. грн., що на 7,3% більше, ніж у 2008 році. Роздрібний товарооборот на одного жителя міста за 9 місяців склав 3 тис. грн. У рейтингу міст області з цього показника Ромни займають друге місце. Товарообіг ресторанного господарства (підпри­ємств-юридичних осіб) склав 2,5 млн. грн. Зросли обсяги реалізації продукції власного виробництва (до 60% загального товарообороту). Роздрібний товарооборот ресторанного господарства на 1 особу за 9 місяців 2009 року - 55,9  грн. - четверте місце в області.

 

Обсяги реалізованих населенню побутових послуг (юридичними особами) за 9 місяців 2009 року зросли на 60% (у фактичних цінах) до відповідного періоду попереднього року і становлять 723,1 тис. грн. У розрахунку на одного жителя таких послуг надано на суму 15,9 грн., що на 62,2% більше, ніж за аналогічний період 2008 року. Маємо друге місце в області.

 

У місті працює 2 ринки: комунальної власності та облспоживспілки. За товарною спеці­алізацією вони мають змішаний характер. Для здійснення торгівлі там  відведено 29937 кв. м площі, де налічується 1710 торгових місць.

 

На 1 листопада 2009 року середня чисельність населення міста склала 44872 особи. Скорочення становить 611 чоловік, у тому числі природне - 293 особи проти 295 за цей же період 2008 року, за рахунок міграції -318 осіб.

 

Про наповнення бюджету йшлося у виступі начальника фінансового управління Тетяни Ярошенко.

 

Так, до міського бюджету за 2009 рік надійшло 91769,1 тис. грн., або 93,7% затверджених річних обсягів. Надходження загального фонду склали 85743,1 тис. грн., що менше проти планових показників на 1057,7 тис. грн. До спеціального фонду - 6026 тис. грн.

 

Невиконання власних доходів склалось із п’яти видів надходжень на загальну суму 981,4 тис. грн. Зокрема, по найвагомішому - податку з доходів фі­зичних осіб (питома вага 76%) надійшло 21802,2 тис. грн., невиконані планові показники на 64,7 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2008 року надходження зменшились на  1222,6 тис. грн.

 

Видатки бюджету за звітний період склали 98868,1 тис. грн.: загального фонду - 87133,1 тис. грн., спеціального - 10735 тис. грн. Видатки загального фонду проти 2008 року збільшились на 3571,1 тис. грн. (4,3%). З них видатки соціального спрямування - на 9,2%.

 

Протягом минулого року робота виконавчого комітету спрямовувалась на забезпечення життєдіяльності міста й економне використання бюджетних коштів. За рік заощаджено 1732,1 тис. грн., із них за рахунок економії енергоносіїв - 836,8 тис. грн.

 

Незважаючи на скрутне становище з виконанням доходної частини бюджету та несвоєчасне перерахування коштів Державним казначейством,  заборгованості із виплати заробітної пла­ти немає, розрахунки за спо­житі енергоносії здій­снені в повному обсязі.

 

Слово мали представники профільних управлінь міськвиконкому, ЦРЛ, управління Пенсійного фонду в м. Ромни.

 

Так, у комунальній сфері се­ред пріоритетних завдань на нинішній рік - завершення спо­­рудження станції знезалізнення води (планувалося у ро­ці, що минув, але економічні потрясіння перекреслили всі добрі наміри), активна участь у державних і міжнародних програмах.

 

З 9 лютого повноцінно за­працюють відділення ЦРЛ у нещодавно відреставрованому земському корпусі.

 

Покращилася матеріальна база  освітян. Проте все гостріше постає нагальна потреба оптимізації шкільної мережі. Тож рано чи пізно виникне ди­лема між кількістю і якістю: зберегти нині діючі заклади освіти, хай і з напівзаповненими класами, чи в меншій кіль­кості забезпечити високий рі­вень навчання, а значить, краще майбутнє підростаючому поколінню.

 

Як наголосив Павло Помаран, порівнюючи виконання прибуткової та видаткової частини бюджету Ромен з іншими містами області, ми знаходимось на третьому місці після Охтирки й Глухова. Міський голова висловив упевненість, що в нинішньому році наповнення міської скарбниці буде кращим.

 

Павло КЛЮЧНИК.

 
Вісті Роменщини
Тандем прес

Погода. Ромни

Календар

Випадкове фото

konotop23
konotop23