Ромны. Romny. Ромни. інфо

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Ромни.інфо Новини міста Вісті Роменщини Страхування від нещасних випадків на виробництві
Страхування від нещасних випадків на виробництві
Вісті Роменщини
Четвер, 07 квітня 2011, 20:37      Ромни, Сумська область

Десять років тому страхування «на всі випадки життя», яке ми мали за радянських часів, Україна адаптувала до умов ринкової економіки, створивши систему обов’язкового державного соці­ального страхування від головних ризиків — безробіття, ста­рос­ті, тимчасової втрати праце­здатності, нещасного випадку на виробництві та профзахворювання.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України створено 1 квітня 2001 року. Одночасно розпочало свою діяльність відділення ВД ФССНВ у м. Ромни. Новостворена структура успішно справилася з погашенням боргів із відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей. Сьогодні ці виплати здійснюються своєчасно та в повному обсязі.

Протягом усіх десяти років відділенням Фонду проводиться цілеспрямована робота з виконання різних законодавчих актів України. Це, перш за все, Конституція України, Закони України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату праце­здатності», «Про охорону праці», Кодекс законів про працю та інші законодавчі й нормативно-правові акти.

Одним з основних та пріоритетних напрямів діяльності є проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкід­ливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю і здоров’ю застрахованих, ви­кликаних умовами праці. У тісній взаємодії з органами виконавчої влади, організаціями профспі­лок, роботодавцями, управлінням Держгірпромнагляду така робота проводиться на 2232 зареєстрованих у відділенні Фонду підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та виду економічної діяльності.

Страховими експертами відділення ВД ФССНВ, що працювали за весь період існування, проведено 567 перевірок стану профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах міста і району. Ними виявлено 5102 порушення законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці та винесено відповідно 602 подання про усунення порушень. З метою здійснення профілактичних заходів та створення роботодавцями ефективної системи управління охороною праці відділенням Фонду за десять років надано 1159 консультацій з питань охорони праці, розповсюджено 34867 екзем­плярів спеціальної літератури, пла­катів, буклетів, пам’яток і по­переджувальних знаків.

Слід відзначити, що низка страхувальників належним чином здійснюють контроль за системою управління охороною праці, профілактичні та інші упереджувальні заходи зі створення безпечних і нешкідливих умов праці. Це такі, як ТОВ «Роменський завод буддеталь», ВАТ «Роменське УЕГГ». Але в той же час існують і такі, де працівниками Фонду виявлено безвідповідальне ставлення керівництва до системи охорони праці, що свідчить про байдужість роботодавців до стану здоров’я та умов праці своїх підлеглих. Це стосується, зокрема, ПАТ «Роменський завод “Тракторозапчастина», ВАТ «Роменське АТП-15948», ТОВ «Таланпром», де навіть трапляється приховування нещасних випадків.

За десять років існування відділення ВД ФССНВ у м. Ромни страховим експертом з охорони праці взято участь у розслі­дуванні 313 нещасних випадків, з яких 234 пов’язані з виробництвом, у т. ч. 12 – зі смертельними наслідками, 79 – невиробничого травматизму.

14 жовтня 2002 року до від­ділення було приєднано дві філії: по Липоводолинському та Недригайлівському районах.

Станом на 1.01.2011 року у відділенні знаходиться на обліку 2423 страхувальники, у т. ч. 1422 юридичні та 1001 фізична особа, які використовують найману працю.

З 1 квітня 2001 року страхувальниками сплачено 16647381 грн. страхових внесків, проведено взаємозаліків з підприємствами на суму 261027 грн.

З метою контролю за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду за період діяльності відділення було проведено 1206 перевірок, відпо­відно до яких нараховано пені 39740 грн., донараховано страхових внесків 8690 грн.

Для погашення страхувальниками заборгованості зі сплати внесків до Фонду було здійснено ряд заходів, у т.ч. за порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профе­сійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, накладено 157 штрафів на суму 21386 грн., подано 306 позовних заяв до Господарського та Адмі­ністративного судів, надіслано 70 подань до органів ДПА та 145 претензій, взаємодія з органами прокуратури – 137, з місцевими органами виконавчої влади – 153, з банківськими установами – 260, публікації в пресі та ви­ступи по місцевому радіо – 91.

Постійно ведеться робота що­до залучення платників страхових внесків на добровільних засадах.

У відділені знаходяться на обліку 236 потерпілих на виробництві, а саме: 11 інвалідів 1 групи, 31 – 2 групи, 118 – 3 групи та 76 потерпілих, які мають лише відсоток втрати працездатності без групи інвалідності. Також знаходяться на обліку 32 утриманці, які втратили годувальника. Тільки за 2010 рік потерпілими отримано 1475,1 тис. грн. страхових виплат. Витрати на медичну, професійну та соціальну реабілітацію склали 182,4 тис. грн. Тим потерпілим, яким рекомендовано за висновком МСЕК санаторно-курортне лікування, була надана можливість лікуватися в таких санаторно-курортних закладах: «Полтава-Крим», «Бердянськ», «Нафтохімік України», «Токарі», «Олдиш», «Маяк», «Псьол», «Авангард», «Хмільник», «Сартус», «Азов Роланд», «Бурденка». За період 2008-2010 рр. надано 19 санаторно-курортних путівок. Також забезпечено безкоштовно автомобілями «Славута» 10 інвалідів трудового каліцтва.

Андрій СТУКАЛОВ,

начальник відділення ВД ФССНВ у м. Ромни.

 
Вісті Роменщини
Тандем прес

Погода. Ромни

Календар

Випадкове фото

13
13