Ромны. Romny. Ромни. інфо

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Ромни.інфо Новини міста Вісті Роменщини Прагматично і відповідально
Прагматично і відповідально
Вісті Роменщини
Субота, 26 лютого 2011, 00:00      Ромни, Сумська область

Минулого вівторка на нараді, яку провів заступник голови облдержадміністрації Олександр Цупро, було представлено План розвитку Ромен на нинішній рік.

– Цей План потрібен для того, щоб усі ми незалежно від політичних поглядів сконцентрували зусилля на розвитку міста, яке любимо, і хочемо, щоб життя тут стало краще, – наголосив він у вступному слові. – Поставлені нині орієн­тири дадуть змогу жителям Ромен у кінці року оцінити, як спрацювала влада міста, облас­ті, держави для його поліпшення їхнього життя.

Міський голова Микола Ка­лашник проаналізував соці­ально-економічну ситуацію, що склалася на початок року, охарактеризував пріоритетні напрямки розвитку. Це, зокрема, забезпечення підвищення конкурентоспроможності місцевих товаровиробників, залучення інвестицій, кардинальне оновлення житлово-комунального господарства, поліпшення якос­ті життя населення.

– Ромни – одне з най­древні­ших міст України з багатовіковою історією, з екологіч­но сприятливими умовами. Розвиток території протягом багатьох років має тісний зв’язок із географічним розташуванням. Місто має розвинену соціальну інфраструктуру, яка забезпечує гідні  умови для життя та відпочинку, – зазначив очільник Ромен. – Економічний потенціал представлений діючими  промисловими підприємствами різних галузей економі­ки та досить розвиненим малим підприємництвом. Най­більшу питому вагу в структурі підприємств, що надають комунальні послуги, займають приватні, тобто є можливість конкуренції.

Аналізуючи сильні й слабкі сторони соціально-економічного та екологічного розвитку міста, можемо зробити висновок, що існують не тільки внутрішні, а й зовнішні фактори, які стримують розвиток території. Необхідно вирішити ряд питань щодо розвитку та модернізації виробництва, залучення інвестиційних коштів як з боку держави, так і міжнародних структур, впровадження енергозберігаючих технологій, модернізація системи житлово-комунального господарства, затвердження генерального плану меж міста, збіль­шення розміру заробітної плати, легалізація найманої праці, розв’язання екологічних проблем.

У рамках реалізації плану серед пріоритетних завдань та заходів – розвиток місцевих товаровиробників, розширення виробничих потужностей та модернізація існуючих. Під­при­ємствами міста заплановано провести модернізацію, залучивши майже 12 млн. грн., що дасть можливість збільшити обсяги виробництва на 18%, створити 150 нових робочих місць. Це можливо лише за умови співпраці міської влади і керівництва підприємств у напрямку спрощення дозвільних процедур, оформлення земельних ділянок, вирішення проб­лемних питань на регіональному та державному рівнях.

Враховуючи обмеженість внутрішніх інвестиційних ресурсів, одним із важливих напрямків є покращення інвестиційного клімату та залучення зовнішніх інвестицій. Зручне географічне розташування, наявність вільних земельних ділянок, розвинена освітня база сприяють створенню привабливого інвестиційного продукту. Зокрема, заплановано підготовку та випуск „Довідника інвестора”, створення інвестиційних проектів, активізацію громади для участі в різнома­нітних проектах та програмах. Розуміння важливості питання впровадження Плану розвитку для покращення привабливості міста в міжнародному співро­бітництві дає можливість активізувати участь громади в  програмах та проектах  із залученням соціальних інвестицій.  Одним із таких прикладів є участь Ромен у програмі „Розвиток громад” Корпусу Миру.

Робота із залучення зов­ніш­ніх інвестицій у розвиток міста нероздільно пов’язана з умінням ефективно розпоряджатися власними коштами. У цьому році планується використати наявні резерви збільшення власних і закріплених доходів міського бюджету на 1,6 млн. грн. Крім того, всіма розпорядниками бюджетних коштів у 2011 році передбачені заходи, спрямовані на економію та раціональне використання ресурсів. Це дасть можливість зекономити 1,7 млн. грн.

Однією з найважливіших і одночасно найскладніших ланок міської інфраструктури є житлово-комунальне господарство. Серед найбільш актуальних питань – енергозбереження. Тож серед першочергових завдань – реконструкція двох котелень комунальних підпри­ємств, санація будівель бюджетної сфери – утеплення стін, заміна вікон на енергозберігаючі, встановлення сімнадцяти лічильників обліку тепла.

Для Ромен питання якісного водопостачання завжди було проблемним, тому головним завданням у цьому напрямку є модернізація системи водопровідного господарства. В цьому році на вказані заходи, окрім виділених з міського бюджету коштів, вдалося залучити зовнішнє фінансування в сумі 57,2 млн. грн., з яких 55,2 млн. грн. – на реконструкцію очисних споруд. Міська влада оперативно вирішує питання до­тримання всіх дозвільних процедур та виділяє кошти з бю­джету на виготовлення проекту. Модернізація системи водопровідного господарства  дасть змогу покращити якість води, зменшити рівень захворюваності та поліпшити екологічну ситуацію в Ромнах.

Забезпечення належних умов життєдіяльності в місті нерозривно пов’язане з роботою підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, та створенням об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Міська влада докладає максимум зусиль, щоб дані підприємства розвивались і надавали якісні послуги. В 2011 році спільно з ОСББ підготовлено 5 інвестиційних проектів.

Усвідомлюючи відповідальність перед населенням за якісне надання медичних послуг, значну увагу в Плані розвитку міста надано  зміцненню матеріально-технічної бази сфери охорони здоров’я. Для впровадження цих заходів залучатимуться кошти різних джерел: обласний, міський бюджети, спецфонд лікарні, інші кошти. Всього планується використати на поліпшення матеріально-технічної бази Роменської ЦРЛ 561 тис. грн.

У 2011 році заплановано завершення будівництва СЗОШ № 1 (кошти з державного бю­джету – 1,3 млн. грн.) та здій­снити заходи з енергозбереження в школах № 7 та № 10. Крім того, з метою покращення санітарних умов у школах №№ 2, 3, 11 будуть облаштовані внутрішні санвузли.

Виховання дітей, залучення їх до процесів розвитку Ромен та країни – запорука динамічного розвитку міста. З цією метою надаватиметься постійна адресна допомога обдарованій учнівській молоді та педагогіч­ним працівникам.

Якість життя населення завжди залежить від задоволення потреб у культурному, духовному, спортивному розвитку. Основними завданнями в 2011 році в цьому напрямку стануть: розвиток туристичної діяльності, забезпечення культурного розмаїття та збереження об’єктів культурної спадщини. Ці заходи неможливо здійснити без зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів культури та спорту. З міського бю­джету заплановано виділити на це 390 тис. грн.

– Дані пріоритети нерозривно пов’язані між собою, їх успішна реалізація забезпечить стійкий розвиток міста, – за­вер­шив свій виступ Микола Калашник. – Маємо на меті ство­рити громаді можливості для кращого існування та по­ліп­шення якості життя. Розвиток нікому не дарується. Розвиток не можна купити. Розви­ток необхідно здійснювати самостійно!

Слово мали керівники бю­джетоутворюючих підпри­ємств, закладів освіти, медицини та інших сфер життєдіяльності міста.

Так, генеральний директор ТОВ „Роменський завод продтоварів” Олександр Саєнко і директор ПАТ „Роменський завод „Тракторозапчастина” Сергій Бережной інформували про шляхи подальшого розвитку виробництва, розширення асортименту продукції, збіль­шення кількості працівників, кроки із залучення інвестицій. Не оминули й проблемних питань: кадрового „голоду” з ряду робітничих професій та необ­хідності підготовки фахівців, дефіцит яких гостро відчувається на підприємствах (в першу чергу – токарів, фрезерувальників, електриків), у місцевих навчальних закладах, відшкодування державою ПДВ.

У виступі головного лікаря ЦРЛ Валентини Гунькової йшлося про перспективи розвитку сімейної медицини, децентралізацію первинної медичної допомоги (першою лас­тівкою має стати створення амбулаторії сімейного лікаря в Засульському мікрорайоні на вул. Київській) задля її більшої доступності для кожного жителя Ромен і формування на базі Роменської ЦРЛ перинатального центру.

Як зазначив Олександр Цуп­ро, саме на Сумщині розпочнеться реалізація державного проекту зі створення в кожному місті обласного підпорядкування перинатального центру. Дуже важливо, щоб Ромни стали першим містом, де це буде зроблено.

Заступник начальника головного управління міського господарства Ярослав Яцкевич висвітлив перспективи спору­дження станції знезалізнення води на міському водозаборі, а також повідомив приємну новину щодо участі Ромен у міжнародному проекті з реконструкції мережі водовідведення та міського стадіону.

Директор Роменської ЗОШ № 11 Вікторія Зеленська поді­лилася досвідом співпраці з міжнародними та вітчизняними фондами задля покращення матеріально-технічної бази навчального закладу.

– Головне, з чого ми маємо почати, це усвідомити, що влада для людей і працюємо ми за людські кошти. Недаремно Президент України Віктор Янукович неодноразово наголошував: у першу чергу маємо реформувати владу, – наголосив, підбиваючи підсумки наради, Олександр Цупро. – Представлений План можна охарактеризувати двома словами: прагматично і відповідально. Це дуже добре, бо той час, коли можна було багато обіцяти й нічого не робити, вже минув.

Павло КЛЮЧНИК
 
Вісті Роменщини
Тандем прес

Погода. Ромни

Календар

Випадкове фото

23
23