Ромны. Romny. Ромни. інфо

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Ромни.інфо Тандем пресс Земля потрібна усім
Земля потрібна усім
Тандем-пресс
Вівторок, 19 січня 2010, 22:02      Ромни, Сумська область

Земельні відносини посідають чільне місце в життєдіяльності суспільства, пронизуючи усі сфери суспільного відтворення, тобто виробництво, розподіл, обмін та споживання. Динамічні зміни у нормативно-правовій базі регулювання земельних відносин в Україні стимулюють працівників територіальних органів Державного комітету України із земельних ресурсів до продуктивної та ефективної праці. Земля завжди турбувала людей. Чи то людина бере землю під забудову, чи в оренду  або успадкувала її, і так далі, завжди в таких випадках, а це далеко не всі, людина спочатку  звертається в управління Державного комітету України із земельних ресурсів. За роз’ясненнями питань, які стосуються  землі, я звернулась до начальника  Управління Державного комітету України із земельних ресурсів у м. Ромни Сумської області Миколи Сергійовича Цецюра.

- Миколо Сергійовичу, Ви очолюєте Управління, до якого звертався майже кожний мешканець міста. Розкажіть, будь-ласка, чим займається Управління та яка специфіка його роботи?

Управління здійснює свою діяльність відповідно до Положення про
Управління Державного комітету України із земельних ресурсів у місті Ромни Сумської області, затвердженого наказом       Держкомзему №214 від 30 липня 2008 року. Основними завданнями є регулювання земельних відносин, використання, відтворення, проведення моніторингу земель, здійснення  землеустрою,  забезпечення  реалізації та проведення  земельної    реформи по місту Ромни.

Поряд з неперервною роботою спеціалістів Управління щодо безоплатного оформлення та видачі громадянам державних актів на земельні ділянки, Управління також здійснює багато інших завдань та функцій, які покладені на нього. На даний час особлива увага приділяється інвентаризації земель, проведення якої дає можливість здійснювати чіткий та точний облік використання земельних ділянок по місту.

На сьогодні, громадянам видано державні акти на право власності на 6 743 земельних ділянок загальною площею 528 га, що становить 60 % від загальної кількості земельних ділянок нашого міста.

Останнім часом, у нашому місті набирають все більшого темпу орендні відносини, в основному - це землі, які використовуються для комерційних цілей. На кінець 2009 року зареєстровано понад 397 діючих договорів оренди земельних ділянок. Надходження по сплаті оренди і податку на кінець грудня 2009 року склали всього 3 038 835 грн. З початку 2009 року укладено 27 договорів оренди земельних ділянок на суму 646 90 грн. За 2009 рік продано 10 земельних ділянок, надходження від продажу яких склали 349 832, 60 грн., усього за весь період продажу продано 156 земельних ділянок на суму 4 508 818, 00 грн.

- Який у Вас штат працівників та який об'єм роботи припадає на кожного
Вашого спеціаліста?

На даний час в Управлінні працює 10 спеціалістів. Обов'язки, права та
повноваження кожного із спеціалістів Управління чітко визначені у їх посадових
інструкціях. Працівниками Управління протягом 2009 року здійснювався прийом громадян відповідно до графіку, затвердженого наказом №2 від 8 січня 2008 року, які в установлені часи прийому, надавали громадянам міста консультативну та юридичну допомогу з хвилюючих їх питань. Протягом 2009 року розгляд заяв і скарг громадян, які надходили до Управління, здійснювався його спеціалістами з додержанням Конституції України, Закону України „Про звернення громадян" та інших нормативно-правових актів України.

- Скільки  приблизно за місяць до Вас звергається людей з тих чи інших питань та

який термін їх вирішення?

Тематика звернень громадян, які надійшли до Управління протягом 2009 року, різноманітна: це питання вилучення та надання земельних ділянок у власність та користування,    питання   виготовлення   та   оформлення   правоустановчих документів на право власності на земельні ділянки, питання, які стосувалися оформлення договорів оренди, питання розгляду земельних спорів, а також багато інших, які були розглянуті спеціалістами Управління, а у разі необхідності, переадресовані на розгляд міжвідомчої комісії міськвиконкому та комісії по розгляду земельних спорів. При цьому, доречно сказати про те, що саме такі заяви потребували іноді сорока п’ятиденного денного розгляду у зв'язку з тим, що проведення засідань вищезазначених комісій переносилося, а іноді, і самі заявники не з'являлися на засідання, що робило неможливим їх своєчасний розгляд. Були й такі випадки, коли одне питання доводилося розглядати по декілька разів, у зв'язку з потребою його більш детального вивчення.

На кінець грудня 2009 року Управлінням було розглянуто 114 звернень громадян, з яких: 45 - на особистому прийомі, 34 - безпосередньо від громадян, 25 - від обласної державної адміністрації та міської ради, 9 - від інших органів влади та місцевого самоврядування, 1 - від правоохоронних органів, 2 - адвокатські запити, 1 - колективне звернення.

Останнім часом, а саме, з прийняття Урядом у серпні місяці 2009 року Постанови
Кабінету Міністрів України №844 від 05.08.09 року „Деякі питання реалізації права
власності на землю громадянами України у 2009 році" щодо безоплатного оформлення та видачі громадянам України державних актів на земельні ділянки, суттєво збільшилася кількість звернень громадян, які бажають скористатися наданими їм постановою правами. На сьогодні, в Управління зареєстровано 995 заяв громадян щодо безоплатного оформлення та видачі державних актів на земельні ділянки.

Спеціалісти управління приділяють увагу кожному громадянину міста, який звертається до них на консультацію. Також, додатково спеціалістами проводилась та проводиться  роз'яснювальна робота щодо безоплатного оформлення та видачі громадянам України державних актів на земельні ділянки і з тими громадянами міста, які звертались до Управління з інших питань. За 2009 рік випадки порушення термінів розгляду звернень громадян в Управлінні не мали місце.

- Скажіть, будь ласка, до якого року продовжено термін дії Постанови
Кабінету Міністрів України №844 від 05.08.09 року „Деякі питання реалізації права
власності на землю громадянами України у 2009 році"?

Дію даної Постанови продовжено на 2010 рік та послідуючі роки Постановою
Кабінету Міністрів України №1112 від 21 жовтня 2009 року „Про додаткові заходи щодо
безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право
власності на земельні ділянки". З 1 вересня 2009 року постановою Кабінету Міністрів України № 844 від 5 серпня 2009 року „Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році» було впроваджено Порядок безоплатного оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, відповідно до якого була суттєво спрощена процедура отримання громадянами України безоплатно у власність земельних ділянок для обслуговування жилого будинку і господарських будівель, ведення особистого селянського господарства та садівництва.

Саме з прийняття Урядом Постанови №844, а у подальшому і Постанови №1112 від 21 жовтня 2009 року „Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки" суттєво збільшилася кількість звернень громадян, які бажають скористатися наданими їм правами згідно цієї постанови .

З моменту прийняття даних постанов Управління Держкомзему у місті Ромни Сумської області проводе роз'яснювальну роботу серед населення міста шляхом опублікування відповідних статей у засобах масової інформації та співпраці з головами квартальних комітетів міста, які прийняли активну участь у висвітленні серед жителів міста змін у земельному законодавстві України.

З моменту їх прийняття кількість заяв громадян, які звернулися до Роменської міської ради з приводу безоплатного оформлення та видачі державних актів на земельні ділянки становить понад 1140. Дані заяви, за актами приймання - передачі, направлялися до Управління Держкомзему, працівники якого протягом трьох днів з моменту їх надходження перевіряли їх відповідність вимогам чинного законодавства, реєстрували в журналі обліку заяв та за актами приймання-передачі передавали їх на виконання до Роменського районного відділу Сумської регіональної Філії державного підприємства „Центр державного Земельного кадастру".

 

- До міської ради звернулась людина з проханням оформити акт на землю,
якою вона почала користуватися ще до дня набрання чинності Земельного кодексу
України, а саме, до 1 січня 2002 року. Раніше рішення про передачу йому у власність цієї земельної ділянки не приймалось. Що робити у такому випадку?

У такому випадку дана людина звертається із заявою про передачу
йому у приватну власність такої земельної ділянки до відповідного органу
місцевого самоврядування, який невідкладно приймає рішення щодо надання
дозволу на виготовлення технічної документації (виготовляється для громадян
безкоштовно) з наступним затвердженням зазначеної документації. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження. Статтею 26 зазначеного кодексу визначено, що всі фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні права та обов'язки. Відповідно до статті 242 Цивільного кодексу України батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей. Отже, вони мають право на передачу їм у власність земельних ділянок та видачу правоустановчих документів на них. Але, повна цивільна дієздатність фізичної особи, наступає з досягненням нею 18 років (повноліття), тобто, здійснювати розпорядження земельними ділянками вона зможе лише після досягнення нею повноліття.

- На засіданнях сесій міської ради розглядається дуже багато земельних питань. Чи є такі питання, які є спірними та знімаються депутатами з розгляду сесій?

Звісно є. Це ж життя. Іноді, з розгляду сесій депутатами міської ради знімаються питання приватизації  земельних  ділянок,  де  існує  спір  між  власниками   сусідніх землекористувачів,   які   не   можуть   домовитися,   наприклад,   з   приводу користування певними господарськими спорудами або з наявною необхідністю встановлення земельного сервітуту.

Також зустрічаються випадки, коли громадяни бажають змінити цільове використання земельних ділянок, які знаходяться у їх власності чи користуванні. У такому випадку, найчастіше питання знімається з розгляду сесій та направляється на доопрацювання  матеріалів справи.

Необхідно також сказати про те, що найчастіше до суду звертаються громадяни, які вже мають державні акти на земельну ділянку, яка знаходиться у спільному користуванні декількох громадян, та які бажають виділити в натурі частину земельної ділянки. У такому випадку, якщо громадяни не можуть самостійно між собою вирішити питання виділення частини земельної ділянки, рішення приймає суд.

За земельним законодавством державні акти на земельну ділянку, яка знаходиться у спільному користуванні громадян, виготовляються на всю земельну ділянку в цілому з обов'язковим зазначенням у ньому частини кожного із її співвласників.

- Миколо Сергійовичу, згідно чого проводиться індексація нормативної грошової оцінки земель, яка грає суттєву роль при нарахуванні земельного податку та орендної плати?

З метою забезпечення справляння земельного податку та орендної плати за землю, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок кожен рік урядом визначається коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, що здійснюється відповідно до Порядку проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

У 2009 році грошова оцінка земель населених пунктів відповідно до листа Держкомзему України від 09.01.09 р. № 14-22-6/87 підлягала індексації на коефіцієнт 3, 022.

Сьогодні, з дня на день, ми чекаємо відповідних змін від уряду стосовно коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель у 2010 році.

 

Погода. Ромни

Календар

Випадкове фото

Ромни
Ромни